Projekt – Toome Eesti filmiklassika subtiitritega ühingu liikmeteni.

2018 aastal käivitus ühingus  projekt, mis võimaldaks KA Võrumaa Vaegkuuljatel kui ka kurtide ühingul osa saada Eesti Filmidest koos eestikeelsete või spetsiaalselt vaegkuuljatele mõeldud subtiitritega, et filmi sisu e. räägitud jõuaks ka vaatajani.

PROJEKTI MOTO: KUI SA EI AITA ENNAST ISE, SIIS EI AITA SIND MITTE KEEGI!

Pealmine probleem:

Vaegkuuljad kui ka kurdid ei saa Eesti filmidest osa, kuna filmis räägitu ei jõua nendeni, ei kuule e. ei saa piisavalt palju jutust aru.

Lahendus – subtiitrid:

Nüüdseks on juba valmistatud päris paljudele Eesti filmidele (nii vanadele kui ka uutele) eestikeelseid subtiitreid kui ka spetsiaal vaegkuuljate subtiitreid mis on koos helide kirjelduse, laulusõnade ja muuga. Eesti filmidel subtiitrite loomiseks filmidele annab toetust EFI kelle toel subtiitrid Vaegkuuljatele valmivad.

Mõned näited :

Täname piltide avaldamisel loa eest EFI-t.

Esinevad probleemid Kino, TV, netipõhised kinolaenutused:

 1. Eesti kinodes ei kasutada Eesti filmidel Eesti subtiitreid, inglise ja vene keelsed küll on, kuid võõrkeele perfektselt oskajaid kuulmisprobleemidega inimeste seas napib, eriseansid Eesti subtiitritega ei ole majanduslikult otstarbekad.
 2. Televisioon ei lisa Eesti filmidele subtiitreid. ERR on vähesel määral hakanud lisama. eratelekanalid kahjuks seda ei tee.
 3. Teleteenuse pakkujate Videolaenutused on kättesaadavad ainult koos TV teenusega, kuid mitte lahus TV teenusest ja eraldi Internetipõhiselt so. kui sul puudub teleteenus ei saa sa ka filme laenutada. Telia Videolaenutuses on kümmekond Eesti filmi mille subtiitrid olemas,  Elisa Videolaenutuses on neid veelgi vähem.
 4. Internetipõhistes Videolaenutustes pole Eesti keelseid subtiitreid. Netipõhiseid videolaenutusi pole palju ja nendeski puuduvad subtiitrid näiteks: http://www.vifi.ee , http://filmilaenutus.delfi.ee
 5. Enne 2014 aastat valmistatud Eesti filmide DVD-l on Eesti subtiitreid vähestel, poest vanemaid filme me enam suurt ei leia, kuid ka vanematele Eesti filmidele on tehtud DVD ajastu saabumisel Eesti subtitreid.
 6. Tavafilmilaenutuskohti pole enam kõikjal, kuna see teenus on ajale jalgu jäänud.
 7. Poodides pole kõik Eesti filmide DVD-d millel subtiitrid vabalt saadaval, sageli on needki plaadid läbimüüdud või valik kesine.

Lahendus lokaalselt:

 • Korraldada privaatseid ühingusiseseid kinolõunaid-õhtuid – Eesti filmid koos Eesti või spetsiaal vaegkuuljate subtiitritega, mitteärilisel eesmärgil.

Tehniline vajadus:

 • Infokandjad – DVD-d või failid, subtiitrid ja load näitamiseks.
 • Vajaliku tehnika olemasolu filmi näitamiseks, HD kinoprojektor, arvuti või DVD või BlueRay mängija.
 • Rahalised vahendid või sponsorid.

Vabatahtlikud saaksid kaasa aidata:

 • Subtiitrite tegemisel neile Eesti filmidele kus subtiitreid veel pole.

Mis hetkel tehtud?  Seisuga 11.2019:

 • Laenatud seadmetega mõned Eesti filmide filmiõhtud koos eesti subtiitritega.
 • Vajadus uute Eesti filmide infokandjate e. DVD-de järgi püsib endiselt kõrge, otsime koostööd: toetajate lubasid, filmi laenutajaid jne – et kõik oleks seaduspärane.

Eesti subtiitreid on loodud järgmistele Eesti filmidele (mida võib meile pakkuda)

NB: NIMEKIRI POLE TÄIELIK!

TAGASISIDE: Väga tänulikud on olnud subtiitrite üle:

 • Aino E.
 • Aino R.
 • Valendina K.
 • Janno 😀
 • Helve V.
 • Sirje S.
 • Ja paljud Teised.