Vaegkuuljate koosolek 15 september

Vaegkuuljate koosolek toimub 15.sept kell 11.00 Võru Polikliinikus asuvas Võru Pensionäride Päevakeskuse ruumides. Külla tuleb Tervise Abi OÜ  esindaja Diana Legušš.

 

Johannes Siidra

johannes.siidra@mail.ee

Kõku suvelaager 2010

Terekest Kõkukad!

Selleaastane Kõku suvelaager toimub 30.juulist kuni 1.augustini
Viljandimaal, Võrtsjärve ääres Valma külas. Kõku laagrisse ootame kõiki
tööealisi kõvakuuljaid, kes on aktiivsed, positiivse ellusuhtumisega,
sportlikud ja taidlushuvilised.

Laagri info on kättesaadav foorumist:
http://www.vaegkuuljad.ee/foorum/viewtopic.php?id=62

Käbedat regamist!

Külliki

Pühajärve SPA külastus

12. mai. 2010 kell 10:00 toimub  väljasõit Otepääle Pühajärve SPA-sse.

Maksta on tarvis osalustasu 45.- krooni. Väljasõit Võrust Katariina kirikuplatsilt kell 10:00.

Bussisõit on tasuta.

Ootame rohket osavõttu.

 

Väljasõit Tartusse

8. juuni. 2010  toimub Tartu Botaanikaaia ja Põllumajandusmuuseumi  külastus.

Väljasõit toimub Katariina kirikuplatsilt kell 9:00 .

Mobiilikõnede soodustused

Eesti Vaegkuuljate Liit on sõlminud lepingud mobiilioperaatorite firmadega EMT, Elisa ja Tele2 . Need kolm firmat soovivad pakkuda Eesti Vaegkuuljate Liidu liikmesorganisatsioonide liikmetele soodustingimustel kõnepakette.

Liitumise eelduseks on liikmekaardi olemasolu, mis tuleb esitada liitumisel, mobiilisdefirmade esindustes.

Liikmekaardid on olemas Tallinna ja Harjumaa , Raplamaa, Jõhvi, Läänemaa, Pärnumaa ja Võrumaa Vaegkuuljate Ühingutel, teised ühingud jõuavad loodetavasti ka peatselt liikmekaartide väljastamiseni.

Vaata : Vaegkuuljate eripaketid

Ühingu tegevusest 2007

Võrumaa Vaegkuuljate Ühingul möödus 1. märtsil seitsmes tegevusaasta. Selle aja jooksul on antud Võru linna ja selle lähikonna kuulmispuudega inimestele kuulmisabialast informatsiooni, osutatud esmakuulmisnõustamist, korraldatud loenguid ja teabepäevi. Kasulikud on olnud kõrvaarst dr Sirje Teppo ja Maavalitsuse sotsiaalala spetsialisti Helbe Munski esinemised. Oleme olnud toeks kuuldeaparaatide remondiküsimuste lahendamisel, patareide ning muude tarvikute saamisel. Viimastel aastatel on riigi toetusega saanud kuudeaparaadi ca 60 vaegkuuljat aastas.
Rõõm on see, et oleme saanud abistada paljusid vaegkuuljaid kuuldeaparaatide korrastamisel ja kuulmisabi osutamisel. Inimesed vajad ka teisi kuulmisabivahendeid, nagu telefonikutsungi ja uksekella signaali edastajaid. Neid aga TÜ Kliinikumi Kuulmiskeskuses ei olegi saadaval! 2007. aastal jätkus Võrumaa VÜ Juhatuse liikmete ja
Maavalitsuse ning Võrumaa Puuetega Inimeste Koja esindajate väljasõidud
valdadesse. Korraldati ka mitmeid huvitavaid ekskursioone ja tervisepäevi.
Parim üritus oli Pikajärve mõisa ja Leigo taluga tutvumine. Saime olla ka
Otepää SPA-s. Huvipakkuv oli Alatskivi lossi ja Tartu Eesti Rahvamuuseumi külastus.
Puhkelaager toimus Vaskna Turismitalus Haanja lähistel.
20.detsembril korraldasime ühingu liikmetele vahva jõuluürituse.
Olen tänulik juhatuse liikmetele, Hele Mall Pruus´ile ja Tõnis Ületeele, kes on olnud abiks
ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel Koostöö Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga on olnud meeldiv ja toetav. Mõistvalt on suhtunud vaegkuuljatesse ka Võru Linnavalitsus, kes on toetanud meie tegevust rahaliselt. 2008.aasta aastal tahaksime jätkame loengute-, info- ja teabepäevade läbiviimist. Samuti huvitavaid väljasõite ning kohtumisi teiste vaegkuuljate ühingutega. Ühine Vastlapäeva üritus sai juba läbi viidud Kõpu mõisas koos Viljandi-, Valgamaa-, Põlva ja Pärnumaa vaegkuuljatega. Tervisepäeva ürituse tahame läbi viia Ähijärve talus, kus on võimalik saada „kaaniravi” Plaanis on ka kohtumisüritus Jõgeva vaegkuuljatega. Kindlasti loodame kohata Võrumaa kaunites paikades meie ühingu kaasliikmeid.
Johannes Siidra
Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu esimees

 

MTÜ Jumalalaegas tutvustab oma tooteid

MTÜ Jumalalaegas tutvustab oma tooteid
12. aprillil kell 13.00
Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ruumides, Jüri n 19 A
Tooted on mõeldud vaegkuuljatele, kurtidele ja pimedatele.
Tutvustatakse ka kuulmis- ja nägemisvaeguritele mõeldud häiresüsteeme.

2005 aasta tegevusplaan

20.aprillil 2005 toimunud õppepäeval tutvustas Tartu kuulmiskeskuse insener Ivan PantŠenko kuuldeaparaatide õiget kasutamist, hooldust ja remondivõimalusi. Nüüd oleme ise organiseerinud remontivajavate kuuldeaparaatide lähetamise Tartu Kuulmiskeskusesse ja vajalike tarvikute ja patareide hankimise. Huvitavate ettekannetega on Võrumaa vaegkuuljaile esinenud dr Jaak Müürsepp. Nõuandeid kuulmispuudega inimeste esmanõustamisest ja igapäevaeluga toimetulekust on jaganud kauaaegne EVKÜ esimees Uno Taimla. Kuulmispuudeliste inimeste olukord regioonis on üldiselt rahuldav. 2005.aastal said riigi toetusega kuuldeaparaadi 80 inimest Ühingu asutamisest on saanud kuuldeaparaadi üle 450 inimese. Vaegkuuljaile oleks vaja peale kuuldeaparaatide ka eritelefone, telefonikutsungi ja uksekella siganlisaatoreid. Vaegkuuljate ürituste läbiviimisel kasutame induktiivvõimendusseadet.

Ühingu tegevusega on aktiivselt liitunud 35 vaegkuuljat.

Tähtsamatest tegevustest ja läbiviidud üritustest võiks nimetada järgmisi:

23.03.05 Loeng: Ravimtaimed ja vaimne tervis – Dr Silvi Mänd Dr Helgi Paidre
25.05.05 Arsti vestlus-loeng: Süda ja südamehaigused
21.06.05 Õppeekskursioon Kuremäe kloostrisse koos Põlva Vaegkuuljate Ühinguga
30.08.05 Ühisüritus Valgamaa Vaegkuuljate Ühinguga
14.12.05 Jõuluüritus koos Valga Vaegkuuljate Ühinguga