Terviseuudised

TERVISETEEMALISED UUDISED
26-07-2021 - 09:02 - Tervis - Tervise lühiuudised
26-07-2021 - 09:01 - Tervis - Ravimtaimedele tuleb põuaga kohanemiseks aega anda
Palavus mõjutab kogu loodust, sealhulgas taimede elutsüklit. Sel aastal on paljud neist korjeks valmis hiljem kui tavaliselt. Taimedele peab põuaga toimetulekuks aega andma.
26-07-2021 - 05:00 - Tervis - Miks inimesed unes räägivad ja kuidas seda peatada?
Unemeditsiini ajakirjas avaldatud uuringu kohaselt kogevad kaks kolmandikku inimestest elu jooksul unes rääkimist. CNN Health pani kirja moodused, kuidas lõpetada unes rääkimine. 
26-07-2021 - 02:54 - Tervis - Just neid looduslike alternatiive saab kasutada allergiaravimite asemel
Õietolmuallergia vaevab maailmas paljusid inimesi ja samuti raskendab igapäevaelu, Medical News Bulletin pani kirja kaheksa viisi, kuidas looduslike vahenditega allergia vastu võidelda. 
26-07-2021 - 02:09 - Terviseamet - Terviseamet lükkab ümber meedias ilmunud valeväited
Tänases Eesti Päevalehes ilmus artikkel „Kindlustusfirma süüdistab: terviseamet varjab, valetab ja rikub seadust“, mis sisaldab hinnanguid ja väiteid, mis ei vasta tõele. Terviseamet teeb siinkohal kokkuvõtte peamistest küsimustest ja edastab avalikkusele selgitused.  VÄIDE 1: „Sisuliselt on kindlustusandja pidanud antud juhul piirduma vaid meediast saadud infoga, sest valdavale osale olulistele kindlustusandja küsimustele terviseamet keeldub tahtlikult vastamast, varjates toimunu asjaolusid ja üritades kindlustusandjat viia eksitusse.Terviseamet tahtlikult varjab toimunu asjaolusid ja on edastanud sealjuures valeinformatsiooni (nt väide, et kahju tekkis piksest).” "Kindlustusandja kurdab, et te ei ole vastanud suurele osale teile saadetud küsimustele ja läks isegi nii kaugele, et süüdistab teid tahtlikus varjamises. Kas saaksite selgitada, miks pole kindlustusandja kirjadele korralikult vastatud?" Esiteks, Terviseametist sõltumatu tehniline uurimine veel käib. Kuivõrd Terviseameti külmladusid puudutav kahjukäsitlus on samuti pooleli, siis ei ole võimalik detailidesse laskuda. Kindlustusandja on Terviseametile saatnud enam kui 30 küsimust, millele on osaliselt juba vastatud. Ülejäänud küsimustele vastamine eeldab vajalike andmete kogumist ja süstematiseerimist. Terviseamet saab vastata „korralikult“ alles siis, kui kogu kindlustusandjat huvitav informatsioon täies mahus tervikuks köidetakse. Tahtlik varjamine on tõsine süüdistus, mis ei vasta antud juhul tõele. Vastupidi – Terviseamet teeb kõik selleks, et kindlustusandjale edastatav info oleks õige ja tõendatud. Osaliselt saab küsimustele vastata üksnes Riigi Kinnisvara AS, kes tellis hoone ja selle seadmetega seonduvad hooldused ning vastav info edastati kindlustusandjale. Terviseamet tegutseb Paldiski mnt 81 hoones rentnikuna ning saab vastata küsimustele, mis jäävad ameti vastutusalasse. Teiseks. Terviseamet ei ole kahjuteates esitanud valeväiteid. Kindlustusjuhtumi teates oli tekst: „Võimalik kahju põhjus on elektrivarustuse häired, mis on tingitud piksest või suurest kuumusest. Seadmete riket, mis oleks toimunu põhjustanud, ei ole tuvastatud. Asjaolud on selgitamisel.“ Niisiis viitas Terviseamet kahju võimalikule põhjusele elektrivarustuse häirete tõttu, kuid toonitas, et asjaolud on selgitamisel. Esialgne kahjuteade ei saagi sisaldada juhtunu detailset kirjeldust ja lõplikku tehnilist põhjust, sest see selgub Riigikantselei poolt juhitud uurimise käigus. Terviseamet täitis kahjuteate esitamisega üksnes teavitamise kohustust. Juhtunu tegelikud asjaolud selguvad tehnilise ekspertiisi ja muude tegevuste järel ning alles selle uurimise lõpplahendist sõltub kahjukäsitluse tulemus. Kui näiteks puu kukub maja peale, võib esialgu kahtlustada tugevamat tuulepuhangut, kuid see ei tähenda, et põhjuseks ei võiks olla hoopis mädanik või kellegi tahtlik tegevus puu sihiliku langetamise näol. See ongi uurimise ja läbipaistva kahjukäsitluse eesmärk – selgitada välja, mis tegelikult juhtus ja kas sõlmitud kindlustusleping katab kahju tõttu tekkinud kulud. Ei ole eluliselt usutav, et Terviseamet esitas teadlikult valeväiteid pikse või elektrikatkestuse kohta, kuivõrd need väited on kergesti kontrollitavad ja ümberlükatavad. Olgu veel kord rõhutatud - esialgse kahjuteate esitamise ajal puudus Terviseametil info selle kohta, mis temperatuuritõusu põhjustas – oli teada üksnes see, et seadmete andmete kohta hoonest automaatteavitust ei tulnud. VÄIDE 2: Terviseamet varjab kindlustusandja eest logiandmeid ja muud teavet  Logimisandmete küsimus puudutab ilmselt GuardSystemsilt soetatud teavitussüsteemi. Taustaks selgitame, et GuardSystemsi teavitussüsteem paigaldati back-up’ina juhuks, kui hoone enda automaatika peaks streikima. Riigi Kinnisvara AS tellimusel ehitatud hoone sisaldas juba automaatikat, mis annab erinevatest kõrvalekalletest teada. Muu hulgas pidi RKAS-i teavitussüsteem andma häiret, kui hoone külmladudes esineb temperatuurikõikumisi või jahutusseadmete töö ei vasta parameetritele. Tol kahetsusväärsel jaaninädalal see süsteem aga ei töötanud ja ühtegi häiret ei laekunud. GuardSystemsi andurid hankis Terviseamet 2017. aasta lõpus, sest soovis paigaldada hooneautomaatikale lisaks eraldiseisva süsteemi, mis annaks otse Terviseametile teada, kui ladudes esineb temperatuurihälbeid. Terviseametil ei olnud sellise eraldiseisva süsteemi paigaldamiseks kohustust, kuid see oli tollase peadirektori soov, et häiresüsteemid oleksid dubleeritud. Niisiis on GuardSystemsi seadistuse kõrval olulise tähtsusega küsimus, miks ei saatnud häiret hooneautomaatika. See küsimus kuulub aga vastamiseks Riigi Kinnisvara AS-ile. Hetkel ei ole Terviseamet saanud GuardSystemsilt andmeid, mille abil saaksime olemasolevat logimisinfot võrrelda. Seeõttu ei ole hetkel võimalik kindlaks teha, kes konkreetselt GuardSystemsilt soetatud häiresüsteemi parameetreid muutis (Tallinna külmlaod saatsid häireteateid üksnes nädalavahetustel, kuigi pidid saatma ka nädala sees ja riigipühadel). Kui GuardSystemsilt laekuvad küsitud logimisandmed, siis muutub parameetrite muutja isiku tuvastamine tõenäolisemaks. Isegi kui meil õnnestub konto kasutaja välja selgitada, siis sõltub vastutuse või süü küsimus sellest, miks muudatused 2019. aasta sügisel tehti ja kelle ülesandel. Süü küsimusest saab rääkida üksnes juhul, kui jaaninädalal tekkinud kahju ja konkreetse isiku poolt GuardSystemsi häireparameetrites tehtud muudatuse vahel tuvastatakse põhjuslik seos. Kokkuvõtvalt saab Terviseamet esitada kindlustusandjale üksnes seda infot, mis on meil olemas. Sellist infot ei edastata aga meedias või meedia kaudu, vaid Terviseameti esindaja ja kindlustusandja omavahelise suhtluse käigus. Kahjukäsitlus ei saa toimuda pressikonverentside või ajaleheartiklite kaudu. VÄIDE 3: Terviseamet varjab avalikkuse eest vaktsiinide hävimise asjaolusid Eeltoodule lisaks on täna Delfi.ee portaalis ilmunud uudis „Terviseamet salastas vaktsiinihävimise aruande“, mis jätab avalikkusele mulje, justkui varjab Terviseamet külmladudes toimunud temperatuuritõusu asjaolusid. See ei vasta tõele. Tegemist oli Terviseametis algatatud teenistusliku järelevalve aruandega, mis ei saagi olla olemuselt avalik dokument, sest sisaldab delikaatseid isikuandmeid ning on mõeldud eelkõige ametkondlikuks kasutamiseks. Nimetatud aruanne esitati riigikantselei juures tegutsevale uurimiskomisjonile, mis tegeleb külmladude temperatuurihälbe ja suure kahju tekkimise asjaolude väljaselgitamisega. Terviseameti aruanne lisatakse uurimismaterjalide hulka ning selle põhjal valmib intsidendi osas lõppraport, mis on olemuselt avalik dokument. Alles selle järel on ka Terviseametil võimalik juhtunu asjaolude kohta detailsemat infot avaldada, kuid praegu on tegemist uurimismaterjaliga, millele ligipääs piiratud. Kinnitame avalikkusele, et Terviseamet jagab infot nii pea, kui on selgeks saanud, mis juhtus, miks juhtus ja kas seda oleks saanud ära hoida. Hetkel külvavad meedias ilmunud üksikud infokillud aga üksnes segadust ja kutsume seetõttu kõiki meediaväljaandeid üles mõistlikkusele. Hoidume hinnangutest ja süüdistustest, kuniks asjalood on selgeks saanud.  
EST
26-07-2021 - 01:10 - Tervis - Vaktsineerimata ajateenijad saavad väeosast välja korra kuus
Eelmisel nädalal alustas teenistust ligi 2000 uut ajateenijat, kellest pea pooled oli teenistusse saabudes COVID-19 vastu juba vaktsineeritud ning enamus mittevaktsineeritutest oli valmis seda tegema ajateenistusse asudes.
26-07-2021 - 12:47 - Tervis - Milliste temperatuuridega on kõige parem treenida?
Suvel on päevasel ajal jooksmine raskendatud, eriti kui temperatuur kõrgemaks muutub. Seetõttu jooksevad paljud inimesed kas varahommikul või hilisõhtul, kirjutab Runner's World. 
26-07-2021 - 12:24% - Rthth 0002021202126 - Valitsus kinnitas osalejate piirarvud üritustele, kus ei ole vaja nakkusohutust kontrollida
Valitsus võttis täna vastu neljapäevasel kabinetinõupidamisel kokku lepitud korralduse muudatused, millega vähendatakse nii siseruumides kui ka välitingimustes nakkusohutuse kontrollita üritustel ja tegevustel osalejate piirarve COVID-19 leviku piiramiseks.
26-07-2021 - 11:37 - https://www.mu.ee/ - Eksperdid: teadlased arvestasid kohe, et vaktsineeritu võib haigestuda
Vaktsiinikaitse on endiselt väga tugev koronaviiruse mis tahes versiooni põhjustatud raskete infektsioonide ja hospitaliseerimiste vastu, kuid Delta viirusega satub rohkem haiglasse ka vaktsineerituid, selgub 10 juhtiva COVID-19 eksperdi intervjuust.
26-07-2021 - 11:28 - Tervis - Itaalias avastati Covid-19 haigetel patsientidel hoopis teise haiguse tunnused
Teadlased jälgisid pikaajaliselt patsiente, kes olid hospitaliseeritud Covid-19 tõttu ning märkasid hüperglükeemia suurenemist, kirjutab Medical Xpress. 
26-07-2021 - 10:01% - Rthth 0002021202126 - Ülevaade olulisimatest elukvaliteeti häirivatest veresoontekirurgilistest probleemidest üla- ja alajäsemel
Arvestades asjaolu, et vaskulaarsed patoloogiad on tänapäeva vananevas ühiskonnas levinud probleem, on iga eriala arstil vaja neist vähemalt baasteadmisi, tagamaks patsiendi õigeaegne suunamine ravile.
26-07-2021 - 10:00 - https://www.mu.ee/ - Elmet: parema sünergia tekitamine on üks mu eesmärke
Eesti Kardioloogide Seltsi uus president Märt Elmet ütleb, et juhina on tal üks eesmärk kolleegide parema koostöö kaudu tekitada suurem sünergia patsientide aitamiseks.
26-07-2021 - 09:17 - Terviseamet - COVID-19 blog, 26 July: sixty-six new positive test results have been added within the past 24 hours
The last 24 hours have seen 1,925 tests being analysed in Estonia in relation to coronavirus, of which the results of eighty-four (3.4%) of the initial tests were positive. A full 3,221 vaccine doses were also administered within the past 24 hours. In total, 621,496 individuals have been vaccinated against COVID-19 in Estonia, and 545,580 individuals have now received both doses. A total of 56.1% of the entire adult population has received at least one vaccine dose. Based on the data in the population register, the highest number of new positive test results came from Harju County, where thirty-four further individuals were found to have been infected. A total of thirty of the new cases in Harju County were from Tallinn. A further eight new positive coronavirus test results were added from Tartu County, four from Ida-Viru County, three each from Jõgeva County, Rapla County, Saare County, and Võru County, and two each from Põlva County and Pärnu County. No new cases were added from any of the remaining counties. On four occasions the places of residence of those individuals who tested positive were not specified in the population register. The number of cases for every 100,000 people in the last fourteen days is 76.70, and 2.2% of all initial tests have been found to be positive. Eight new COVID-19 cases have been opened within the past 24 hours, and thirty-three patients are being treated in hospital As of the morning of 26 July, hospital treatment is being supplied to thirty-three patients who have COVID-19. Three patients require intensive care, and two of those patients have been placed on a ventilator. In total, 6.9% of all individuals who have tested positive have required hospital treatment. The average age of those patients who are being treated in hospital is sixty. All told, eighteen of those patients who require hospital treatment are over the age of sixty (54.0% of the overall figure). No new deaths were registered within the past 24 hours. Coronavirus has claimed the lives of 1,271 people in Estonia in total. In total, 621,496 individuals have been vaccinated against COVID-19 in Estonia As of this morning, a total of 621,496 individuals have been vaccinated against COVID-19, of whom 75,916 individuals have received one dose, and 545,580 individuals have received both doses. Of that total, 3,221 vaccine doses were administered over the past 24 hours, and 1,103,299 vaccine doses have been administered overall. Vaccination against COVID-19 is now available for anyone who is at least twelve years of age. Time slots for vaccination against COVID-19 can be booked via the eBooking system or by calling the central phone number (1247) between 08:00 and 20:00. New time slots are being added into the system based on the arrival of fresh vaccine deliveries. If you experience any technical issues or have any questions about booking a vaccination time via the digital reception service, please contact TEHIK on 7 943 943 or by sending an email to abi@tehik.ee (every day between 07:00-22:00). Further information can be found on the Health Board’s website: www.terviseamet.ee/en/coronavirus-dataset
ENG
26-07-2021 - 09:06 - Tervis - Vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 56,1 protsenti täiskasvanutest
Eestis on Covid-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 621 496 inimesele, kellest 75 916 on poolelioleva vaktsineerimisega. 545 580 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud.
26-07-2021 - 08:55 - Terviseamet - Блог COVID-19, 26 июля: за сутки добавились 66 положительных результатов
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1925 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 66, то есть 3,4% от общего количества тестов. За сутки была введена 3221 доза вакцины. В общей сложности вакцинированы 621 496 человек, из которых 545 580 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 56,1%. Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 34 человек. 30 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Тартумаа добавились восемь, в Ида-Вирумаа — четыре, в Йыгевамаа, Рапламаа, на Сааремаа и в Вырумаа — по три, а в Пылвамаа и Пярнумаа — по два новых случая заражения. В остальных уездах новых случаев заражения выявлено не было. В четырех случаях место жительства зараженных людей отсутствовало в регистре народонаселения. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 76,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 2,2% от общего количества сделанных тестов. В течение суток были открыты в общей сложности восемь новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 33 пациента По состоянию на утро 26 июля в больницах находятся 33 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется трем пациентам, из которых два человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких. Стационарное лечение требовалось в целом 6,9% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 60 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 18 человек (54%). В течение суток новых случаев смерти зарегистрировано не было. Всего в Эстонии умер 1271 человек с коронавирусом. В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 621 496 человек По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 621 496 человек, из которых у 75 916 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 545 580 человек — завершен. В течение суток была введена 3221 доза вакцины, в общей сложности ввели 1 103 299 доз. Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины. В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов). Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu
RUS
26-07-2021 - 08:21 - Tervis - Mees ärkas vahetult enne lahkamist ja palus oma naist näha
Hispaania vanglaametnikud olid suures hämmingus, kui kolme erineva arsti poolt surnuks tunnistatud vang surnukuuris üles ärkas. Vaid paar tundi enne tema enda lahangu algust.
26-07-2021 - 08:18 - Terviseamet - COVID-19 blogi, 26. juuli: ööpäevaga lisandus 66 positiivset testi
Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1925 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 66 ehk 3,4% testide koguarvust. Ööpäeva jooksul manustati 3221 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 621 496 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 545 580 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 56,1%. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 34 inimesel. 30 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas. Tartumaale lisandus kaheksa, Ida-Virumaale neli, Jõgeva-, Rapla-, Saare- ja Võrumaale kolm, Põlva- ja Pärnumaale kaks uut nakkusjuhtu. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Neljal juhul rahvastikuregistri järgne elukoht puudus. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 76,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 2,2%. Ööpäeva jooksul avati 8 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 33 patsienti 26. juuli hommikuse seisuga viibib haiglas 33 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 3 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 2 inimest. Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 60 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 18 inimest (54%). Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei registreeritud. Kokku on Eestis surnud 1271 koroonaviirusega nakatunud inimest. Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 621 496 inimesele Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 621 496 inimesele, kellest 75 916 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 545 580 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 3221 doosi, kokku on manustatud 1 103 299 vaktsiinidoosi. COVID-19 vastu vaktsineerimine on avatud inimestele, kes on vähemalt 12-aastased. Aja saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee ja kesksel telefonil 1247 (kl 8.00-20.00). Vabu aegu lisatakse vastavalt saabuvatele vaktsiinitarnetele. Tehniliste küsimuste või digiregistratuuris aja broneerimise osas võib võtta ühendust TEHIKu kasutajatoega telefonil 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee (iga päev kell 7-22). Detailsemat infot leiab Terviseameti kodulehelt: www.terviseamet.ee/koroonakaart
EST
26-07-2021 - 08:00 - https://www.mu.ee/ - Mustamäe ja Nõmme Perearstikeskus suurendas käivet
Mustamäe ja Nõmme Perearstikeskus OÜ teenis mullu rohkem käivet, kuid kasum pisut vähenes, näitab majandusaasta aruanne.
26-07-2021 - 07:58% - Rthth 0002021202126 - PSA – lihtne jälgida, raske interpreteerida
Eesnäärmevähk on kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja, mida Eesti meestel diagnoositakse. Tervise Arengu Instituudi vähiregistri alusel sai aastal 2018 eesnäärmevähi esmadiagnoosi 1145 patsienti (1). Võib aga öelda, et nüüdseks laialt levinud prostataspetsiifilise antigeeni (PSA) analüüsi interpreteerimine on sageli üsna keeruline ning PSA tõus on spetsiifiline eesnäärmele, mitte eesnäärmevähile.
26-07-2021 - 07:11 - https://www.mu.ee/ - USA hoiatav näide: surevad vaktsineerimata
Valge Maja Koroonaviiruse töörühma juhtivekspert doktor Anthony Fauci avaldas pettumust, et USAs kasvavad COVID-19 juhtumid osariikides, kus on vaktsineerimine madalam ja üleüldiselt on USAs vaktsineerimise tempo alates aprillist alanenud.
26-07-2021 - 06:54 - Tervis - Mammogaarfiabuss peatub augustikuus Rocca al Mares
2021. aastal on rinnavähi sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja ka ravikindlustamata naised, kes on sündinud aastatel 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 ja 1971.
26-07-2021 - 06:34 - Tervis - Vaktsineerimise tempo paraneb, eelmisel nädalal sai kaitsesüsti üle 22 000 inimese
Vaktsineerimise tempo on hüppeliselt tõusnud ja eelmisel nädalal tehti Eestis kokku 22 068 COVID-19 vastast esmast vaktsineerimist. Teisi doose tehti eelmisel nädalal 20 628. Kokku on Eestis tehtud üle 1,1 miljoni kaitsesüsti.
26-07-2021 - 06:11% - Rthth 0002021202126 - Eelmisel nädalal sai üle 22 000 inimese esimese COVID-19 kaitsesüsti
Vaktsineerimise tempo on hüppeliselt tõusnud ja eelmisel nädalal tehti Eestis kokku 22 068 COVID-19 vastast esmast vaktsineerimist. Teisi doose tehti eelmisel nädalal 20 628. Kokku on Eestis tehtud üle 1,1 miljoni kaitsesüsti.
26-07-2021 - 06:00 - https://www.mu.ee/ - Koroona tõi juurde palju tööd, käivet ja kasumit
Perearsti nõuandeliinina 1220 tuntud OÜ Perearsti Nõuandeliin teenis eelmisel aastal lisandunud töömahu tõttu rohkem käivet ja hüppas ülemöödunud aasta kahjumist kasumisse.
26-07-2021 - 04:30 - https://www.virtuaalkliinik.ee/ - Küünte sissekasvamist saab korrektse jalahooldusega ennetada
Sissekasvanud varbaküüned on äärmiselt levinud probleem, mis põhjustab nii valu kui ka ebamugavust. Proviisor jagab nõu, kuidas probleemi lahendada.
26-07-2021 - 04:00 - https://www.mu.ee/ - Maardu elanikud saavad kaasaegse tervisekeskuse
Maardu esmatasandi tervisekeskus sai nurgakivi, keskus hakkab tööle tuleva aasta alguses ja selle ehitab Mapri Ehitus.
26-07-2021 - 04:00 - RSS vood - Euroopa Ravimiamet peab Moderna koroonavaktsiini noortele sobivaks
Euroopa Ravimiamet soovitab laiendada Moderna koroonavaktsiini Spikevax näidustust ka noortele vanuses 12–17 aastat.
25-07-2021 - 07:26 - Tervis - Varem vaktsiine pilganud 34-aastane mees suri koroona tõttu
USA California osariigis suri sel nädalal Covid-19sse haigestunud 34-aastane mees, kes oli pilganud varem oma sotsiaalmeedia postitustes vaktsiine, vahendab ERR.
25-07-2021 - 06:13 - Tervis - Fauci: USA läheb koroonaviiruse osas vales suunas
USA on mittevajalikus kitsikuses seoses koroonanakkuste arvu kasvuga, mida põhjustavad vaktsineerimata ameeriklased ja nakkavam Delta tüvi, ütles pühapäeval Ühendriikide tähtsaim nakkushaiguste ekspert.
25-07-2021 - 09:27 - Tervis - Viis asja, mida ei tohiks depressioonis inimesele öelda
Inimestel, kes pole kunagi depressiooniga isiklikult kokku puutunud, võib olla selle olemust raske mõista. Sageli antakse depressioonis inimesele nõu, mis on ehk teoorias heatahtlik, kuid depressioonis inimesele kasutu või lausa kahjulik.
25-07-2021 - 08:04 - Tervis - Naine, peatu ja klikka kohe sellel lool!
Kegeli harjutused on äärmiselt olulised, et hoida vormis meie vaagnapõhjalihaseid. Miks? Kui need lihased on hästi treenitud, mõjub see meie tervisele hästi mitmel viisil.
25-07-2021 - 07:35 - Tervis - Liigsed tassitäied kohvi päevas võivad kaasa tuua ohtliku haiguse
Paljud naudivad kohvi terve päeva vältel, tassitäite viisi, kuid uue uuringu kohaselt võib liiga palju kohvi ajumahtu vähendada ja pikemas perspektiivis suurendada dementsuse riski, vahendab Science Alert.
25-07-2021 - 06:55 - Terviseamet - COVID-19 blogi, 25. juuli: ööpäevaga lisandus 90 positiivset testi
Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2075 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 90, mis moodustab 4,3% testide koguarvust. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 45 inimesel. Harjumaa uutest nakkusjuhtumitest 37 on Tallinnas, kus tuvastati nakatumisi kõigis linnaosades, kuid enim Haaberstis, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Pärnumaale lisandus 15, Tartumaale 11, Lääne-Virumaale ja Raplamaale 4, Ida-Virumaale, Järvamaale, Saaremaale ja Viljandimaale 2 ja Valgamaale 1. Ülejäänud maakondades uusi nakatumisi ei avastatud. Kahel juhul rahvastikuregistris elukoht puudus. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 73,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 2,1%. Ööpäeva jooksul avati haiglates 4 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 25 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 61 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 14 inimest (56%). Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Ööpäeva jooksul manustati 3350 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 619 227 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 543 882 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 68,8%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.
EST
25-07-2021 - 05:39 - Tervis - Alžeerias hakatakse tootma Hiina Sinovaci koroonavaktsiine
Alžeeria hakkab tootma Hiina koroonaviiruse vaktsiini Sinovac, teatas laupäeval Põhja-Aafrika riigi valitsus.
24-07-2021 - 06:03 - Tervis - Maailma esimene katseklaasilaps peab veel 43-aastasena selgitama, et ei kasvanud laboris
25. juuli 1978 muutis maailma. Sündis esimene katseklaasilaps Louise Joy Brown. Naine on juba 43-aastane ja peab siiani vahel selgitama, et elab tavalise inimese elu ja ei kasvanud laboris. 
24-07-2021 - 04:50 - Tervis - Teadlased õpetavad, kuidas toituda nii, et välimus võimalikult kaua säiliks
Füüsiline aktiivsus ja toitumine mõjutavad seda, kui kiiresti inimene vananeb, ning ka tervelt elatud aastate hulka, vahendab Healthline. Toidud võivad aga vananemist kiirendada ning suurendada mõne kroonilise haiguse riski.
24-07-2021 - 03:13 - Tervis - Steriliseerimine mõjutab tunduvalt meeste eluea pikkust
Uus-Meremaa teadlased tegid ootamatu avastuse. Loomkatsed on näidanud, et paljunemisorganite eemaldamine isastel pikendab märgatavalt nende elu.
24-07-2021 - 02:30 - Tervis - Lihtne peopesade test, kuidas määrata ohtlikku veresuhkru taset
Arstid jagavad äärmiselt lihtsat viisi, kuidas väidetavalt saab kindlaks teha veresuhkru liiga kõrge taseme. See põhineb peopesade seisundil ja viiakse läbi sõna otseses mõttes mõne sekundi jooksul.
24-07-2021 - 02:04 - Tervis - Soomes pandi ööpäevaga 570 koroonadiagnoosi
Soomes leidis viimase ööpäevaga kinnitust 570 uut koroonanakkuse juhtu, teatas laupäeval terviseamet.
24-07-2021 - 12:13 - Tervis - Jalgrattaga kontorisse: millega arvestada?
Jalgrattaga tööle sõitmine säästab keskkonda ja võib olla palju mugavam ja kiirem liikumisviis kui auto. Millega tuleks aga kontoritöötajal arvestada, kui ta otsustab ühel palaval suvepäeval kondimootori kasuks?
24-07-2021 - 09:40 - Tervis - See on põievähi kõige levinum varane tunnus
Kõige sagedasem põievähi sümptom on veri uriinis. Seda võib olla seal üsna vähe, aga see võib ka kogu uriini värvida oranžiks, roosaks või punaseks. Ühel päeval võib seda seal olla, teisel jälle mitte. Kui tegu on põievähiga, ilmub veri uriini taas.
24-07-2021 - 07:59 - Tervis - Ladina-Ameerikas ületas koroonasse nakatunute arv 40 miljoni piiri
Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas tõusis koroonaviiruse nakkusjuhtude arv laupäeval üle 40 miljoni.
24-07-2021 - 07:05 - Terviseamet - COVID-19 blogi, 24. juuli: ööpäevaga lisandus 106 positiivset testi
Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3084 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 106, mis moodustab 3,4% testide koguarvust. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 26 inimesel. Harjumaa uutest nakkusjuhtumitest 23 on Tallinnas. Pärnumaale lisandus 22, Tartumaale 18, Ida-Virumaale 12, Valgamaale ja Põlvamaale 4, Lääne-Virumaale, Võrumaale, Viljandimaale ja Raplamaale 3, Hiiumaale, Saaremaale ja Läänemaale 1. Järvamaal ja Jõgevamaal uusi nakatumisi ei avastatud. Viiel juhul rahvastikuregistris elukoht puudus. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 68,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,9%. Ööpäeva jooksul avati haiglates 8 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 21 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 62 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 13 inimest (61,9%). Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Ööpäeva jooksul manustati 7431 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 616 869 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 542 218 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 68,8%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.
EST
23-07-2021 - 12:12% - Rrdrd 0002021202123 - Kodade virvendus- ja laperdusarütmia sarnasusest ja erinevusest
Kodade virvendus- ja laperdusarütmia on üldpopulatsioonis ning eriti eakate inimeste seas väga sagedased rütmihäired, mis põhjustavad olulist koormust meditsiinisüsteemile nii pöördumistega rütmi taastamiseks kui ka hospitaliseerimistega südamepuudulikkuse või tüsistusena tekkinud isheemilise insuldi tõttu. Seetõttu on oluline olla kursis nende rütmihäirete olemuse ning käsitluse põhitõdedega.
23-07-2021 - 11:08 - Terviseamet - Koroonapuhang Rally Estonia külastajate seas - tuvastati 13 nakatunut
Terviseameti andmetel on Rally Estonia külastajate seas tuvastatud 13 koroonaviirusesse nakatunut. Üks rallil osalenud inimene nakatas omakorda elukaasast, teine käis nakkusohtlikul ajal 16. juulil vastu 17. juulit Tartus asuvas klubis Shooters, kus on tänaseks teada kuus nakatunut ja Terviseamet loeb seda eraldiseisvaks koldeks. Osadel juhtudel sai juba kinnitust, et tegemist on koroonaviiruse delta tüvega. Terviseamet palub rallikülalistel jälgida oma tervist ning haigustunnuste tekkimisel tuleb pöörduda perearsti või 1220 poole, kes saavad teid suunata koroonaviiruse testile. Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht kutsub inimesi üles vältima rahvarikkaid kohti. „Värsked juhtumid näitavad, et koroonaviiruse uued tüved võivad vabas õhus väga kergesti edasi kanduda. Endiselt on kõige suurem oht nakatuda paikades, kus on korraga koos palju inimesi. Kindlasti tuleb kinni pidada eneseisolatsiooni reeglitest, sest võite olla nakkusohtlik ka siis, kui selged sümptomid puuduvad,“ rääkis Luht. „Samuti tuleks leida koheselt võimalus vaktsineerimiseks, sest nii nagu näeme, pole nakkusoht kusagile kadunud. Ainult nii saate end raske haigestumise eest kaitsta,“ selgitas Luht. Loetelu vaktsineerimiskohtadest leiate portaalist vaktsineeri.ee. Rally Estonia korraldajad teavitavad eraldiseisvalt kõiki külastajaid, kes võisid nakatunutega ühel rallipassi alal kokku puutuda. Pärnumaa lastelaagri koldes on tuvastatud 33 nakatumist ja sinna pole viimastel päevadel uusi haigusjuhte lisandunud. Pärnus peetud muusikafestivali Beach Grind koldes on tänahommikuse seisuga 58 nakatunut ja kolle laieneb.
EST
23-07-2021 - 10:50 - Terviseamet - COVID-19 blog, 23 July: eighty-four new positive test results have been added within the past 24 hours
The last 24 hours have seen 2,842 tests being analysed in Estonia in relation to coronavirus, of which the results of eighty-four (3.0%) of the initial tests were positive. A full 7,753 vaccine doses were also administered within the past 24 hours. In total, 612,683 individuals have been vaccinated against COVID-19 in Estonia, and 538,011 individuals have now received both doses. A total of 55.4% of the entire adult population has received at least one vaccine dose. Based on the data in the population register, the highest number of new positive test results came from Harju County, where forty-eight further individuals were found to have been infected. A total of thirty-five of the new cases in Harju County were from Tallinn. A further eleven new positive coronavirus test results were added from Tartu County, four from Pärnu County, three from Viljandi County, two each from Ida-Viru County, Lääne County, Valga County, and Võru County, and one each from Hiiu County, Põlva County, Jõgeva County, Rapla County, and Saare County. No new cases were added from any of the remaining counties. On five occasions the places of residence of those individuals who tested positive were not specified in the population register. The number of cases for every 100,000 people in the last fourteen days is 65.40, and 1.8% of all initial tests have been found to be positive. No new COVID-19 cases have been opened within the past 24 hours, and eighteen patients are being treated in hospital As of the morning of 23 July, hospital treatment is being supplied to eighteen patients who have COVID-19. Four patients require intensive care, and two of those patients have been placed on a ventilator. As of the morning of 23 July, hospital treatment is being supplied to eighteen patients who have COVID-19. Four patients require intensive care, and two of those patients have been placed on a ventilator. No new deaths were registered within the past 24 hours. Coronavirus has claimed the lives of 1,271 people in Estonia in total. In total, 612,683 individuals have been vaccinated against COVID-19 in Estonia As of this morning, a total of 612,683 individuals have been vaccinated against COVID-19, of whom 74,672 individuals have received one dose, and 538,011 individuals have received both doses. Of that total, 7,753 vaccine doses were administered over the past 24 hours, and 1,089,303 vaccine doses have been administered overall. Vaccination against COVID-19 is now available for anyone who is at least twelve years of age. Time slots for vaccination against COVID-19 can be booked via the eBooking system or by calling the central phone number (1247) between 08:00 and 20:00. New time slots are being added into the system based on the arrival of fresh vaccine deliveries. If you experience any technical issues or have any questions about booking a vaccination time via the digital reception service, please contact TEHIK on 7 943 943 or by sending an email to abi@tehik.ee (every day between 07:00-22:00). Further information can be found on the Health Board’s website: www.terviseamet.ee/en/coronavirus-dataset
ENG
23-07-2021 - 10:05 - Terviseamet - Блог COVID-19, 23 июля: за сутки добавились 84 положительных результата
За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 2842 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 84, то есть 3% от общего количества тестов. За сутки были введены 7753 дозы вакцины. В общей сложности вакцинированы 612 683 человека, из которых 538 011 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 55,4%. Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 48 человек. 35 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Тартумаа добавились 11, в Пярнумаа — четыре, в Вильяндимаа — три, в Ида-Вирумаа, Ляэнемаа, Валгамаа и Вырумаа — по два, а на Хийумаа, в Йыгевамаа, Пылвамаа, Рапламаа и на Сааремаа — по одному новому случаю заражения. В остальных уездах новых случаев заражения выявлено не было. В пяти случаях место жительства зараженных людей отсутствовало в регистре народонаселения. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 65,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,8% от общего количества сделанных тестов. В течение суток новых историй болезни с COVID-19 открыто не было, в больничном лечении нуждаются 18 пациентов По состоянию на утро 23 июля в больницах находятся 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется четырем пациентам, из которых два человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких. Стационарное лечение требовалось в целом 6,9% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 59 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 10 человек (55%). В течение суток новых случаев смерти зарегистрировано не было. Всего в Эстонии умер 1271 человек с коронавирусом. В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 612 683 человека По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 612 683 человек, из которых у 74 672 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 538 011 человек — завершен. В течение суток были введены 7753 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 089 303 дозы. Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины. В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов). Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu
RUS
23-07-2021 - 09:25% - Rrdrd 0002021202123 - Varasem COVID-19 põdemine ei anna noortele täielikku kaitset korduva haigestumise eest
Üle 3000 USA mereväelase andmete analüüs näitab, et COVID-19 põdemine ei anna korduvhaigestumise eest täielikku kaitset. Seega on pärast põdemist vaktsineerimine ikka vajalik.
23-07-2021 - 09:07 - Terviseamet - COVID-19 blogi, 23. juuli: ööpäevaga lisandus 84 positiivset testi
Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2842 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 84 ehk 3% testide koguarvust. Ööpäeva jooksul manustati 7753 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 612 683 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 538 011 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 55,4%. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 48 inimesel. 35 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas. Tartumaale lisandus 11, Pärnumaale 4, Viljandimaale 3, Ida-Viru-, Lääne-, Valga- ja Võrumaale 2, Hiiu-, Jõgeva-, Põlva-, Rapla- ja Saaremaale 1 uus nakkusjuht. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud. 5 juhul rahvastikuregistri järgne elukoht puudus. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 65,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,8%. Ööpäeva jooksul uusi COVID-19 haigusjuhtumeid ei avatud, haiglaravi vajab 18 patsienti 23. juuli hommikuse seisuga viibib haiglas 18 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 4 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 2 inimest. Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 59 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 10 inimest (55%). Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei registreeritud. Kokku on Eestis surnud 1271 koroonaviirusega nakatunud inimest. Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 612 683 inimesele Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 612 683 inimesele, kellest 74 672 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 538 011 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 7753 doosi, kokku on manustatud 1 089 303 vaktsiinidoosi. COVID-19 vastu vaktsineerimine on avatud inimestele, kes on vähemalt 12-aastased. Aja saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee ja kesksel telefonil 1247 (kl 8.00-20.00). Vabu aegu lisatakse vastavalt saabuvatele vaktsiinitarnetele. Tehniliste küsimuste või digiregistratuuris aja broneerimise osas võib võtta ühendust TEHIKu kasutajatoega telefonil 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee (iga päev kell 7-22). Detailsemat infot leiab Terviseameti kodulehelt: www.terviseamet.ee/koroonakaart
EST
23-07-2021 - 08:13% - Rrdrd 0002021202123 - Aktiivsus- ja tähelepanuhäire – mida võiksime teada täiskasvanud patsientide kohta?
9. aprillil toimus Eesti psühhiaatrite seltsi veebikoolitus, mis andis ülevaate aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) esinemisest täiskasvanud patsientidel. Kui veel mõnda aega tagasi oli arutlusel küsimus, kas ATH täiskasvanueas on üldse tõeline diagnoos, siis nüüd on spetsialistid pigem seisukohal, et täiskasvanuea ATH-ga inimestest on diagnoositud umbes 2%, seega on see oluliselt aladiagnoositud.
23-07-2021 - 06:40 - tervis – Telegram - 10 ravimtaime, mis aitavad väsimuse vastu ja tasakaalustavad keha

Puhkuse ja töö rütmi tasakaalu leidmine ei ole paljude jaoks sugugi lihtne ning veelgi keerulisem võib olla hea energiatasakaalu leidmine. Näib, et ööpäevas ei ole piisavalt tunde, et oma elu tasakaalu saada. Tõsi on see, et hea tasakaalu leidmine on võimalik ja saavutatav ning mõned taimed võivad sind sel teel aidata. Jäta vahele oma igapäevane […]

The post 10 ravimtaime, mis aitavad väsimuse vastu ja tasakaalustavad keha appeared first on Telegram.

23-07-2021 - 06:07% - Rrdrd 0002021202123 - Kiiritusonkoloogia muutuv roll ja nüüdisaegse vähiravi arengusuunad
Enam kui sajand on kiiritusravi olnud vähiravi alus ning pooled vähihaigetest vajab oma raviteekonnal ka kiiritusravi. Vähihaigestumuse kasv, erinevate vähipaikmete varase avastamise strateegiad ning elulemuse paranemine toovad kaasa kiiritusravi laiema kasutamise ning näidustuste lisandumise vähiravis.
23-07-2021 - 04:00% - Rrdrd 0002021202123 - COVID-19 vaktsineerimine võib pidurdada uute variantide teket
Lisaks sellele, et COVID-19 vaktsiinid hoiavad ära haigestumisi ja surmasid, võivad vaktsiinid pidurdada ka uue koroonaviiruse evolutsiooni. Uuringut ei ole veel retsenseeritud.
22-07-2021 - 10:35 - Terviseamet - Блог COVID-19, 22 июля: за сутки добавился 121 положительный результат
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2698 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 121, то есть 4,5% от общего количества тестов. За сутки было введено 6916 доз вакцины. В общей сложности вакцинированы 608 902 человека, из которых 532 767 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 55,1%. Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 51 человека. 36 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Пярнумаа добавились 23, в Тартумаа — 22, в Ида-Вирумаа — семь, в Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа — по три, в Рапламаа и Валгамаа — по два, а в Йыгевамаа, Ярвамаа, Пылвамаа, Вильяндимаа и Вырумаа — по одному новому случаю заражения. В остальных уездах новых случаев заражения выявлено не было. В трех случаях место жительства зараженных людей отсутствовало в регистре народонаселения. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 62 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,7% от общего количества сделанных тестов. В течение суток были открыты в общей сложности восемь новых истории болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 20 пациентов По состоянию на утро 22 июля в больницах находятся 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется четырем пациентам, из которых два человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких. Стационарное лечение требовалось в целом 6,9% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 57 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 10 человек (50%). В течение суток новых случаев смерти зарегистрировано не было. Всего в Эстонии умер 1271 человек с коронавирусом. В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 608 902 человека По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 608 902 человек, из которых у 76 135 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 532 767 человек — завершен. В течение суток было введено 6916 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 081 556 доз. Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины. В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов). Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu
RUS
22-07-2021 - 10:35 - Terviseamet - COVID-19 blog, 22 July: 121 new positive test results have been added within the past 24 hours
The last 24 hours have seen 2,698 tests being analysed in Estonia in relation to coronavirus, of which the results of 121 (4.5%) of the initial tests were positive. A full 6,916 vaccine doses were also administered within the past 24 hours. In total, 608,902 individuals have been vaccinated against COVID-19 in Estonia, and 532,767 individuals have now received both doses. A total of 55.1% of the entire adult population has received at least one vaccine dose. Based on the data in the population register, the highest number of new positive test results came from Harju County, where fifty-one further individuals were found to have been infected. A total of thirty-six of the new cases in Harju County were from Tall. A further twenty-three new positive coronavirus test results were added from Pärnu, twenty-two from Tartu County, seven from Ida-Viru County, three each from Lääne-County and Lääne-Viru County, two each from Rapla County and Valga County, and one each from Jõgeva County, Järva County, Põlva County, Viljandi County, and Võru County. No new cases were added from any of the remaining counties. On three occasions the places of residence of those individuals who tested positive were not specified in the population register. The number of cases for every 100,000 people in the last fourteen days is 62.0, and 1.7% of all initial tests have been found to be positive. Eight new COVID-19 cases have been opened within the past 24 hours, and twenty patients are being treated in hospital As of the morning of 22 July, hospital treatment is being supplied to twenty patients who have COVID-19. Four patients require intensive care, and two of those patients have been placed on a ventilator. In total, 6.9% of all individuals who have tested positive have required hospital treatment. The average age of those patients who are being treated in hospital is fifty-seven. All told, ten of those patients who require hospital treatment are over the age of sixty (50.0% of the overall figure). No new deaths were registered within the past 24 hours. Coronavirus has claimed the lives of 1,271 people in Estonia in total. In total, 608,902 individuals have been vaccinated against COVID-19 in Estonia As of this morning, a total of 608,902 individuals have been vaccinated against COVID-19, of whom 76,135 individuals have received one dose, and 532,767 individuals have received both doses. Of that total, 6,916 vaccine doses were administered over the past 24 hours, and 1,081,556 vaccine doses have been administered overall. Vaccination against COVID-19 is now available for anyone who is at least twelve years of age. Time slots for vaccination against COVID-19 can be booked via the eBooking system or by calling the central phone number (1247) between 08:00 and 20:00. New time slots are being added into the system based on the arrival of fresh vaccine deliveries. If you experience any technical issues or have any questions about booking a vaccination time via the digital reception service, please contact TEHIK on 7 943 943 or by sending an email to abi@tehik.ee (every day between 07:00-22:00). Further information can be found on the Health Board’s website: www.terviseamet.ee/en/coronavirus-dataset
ENG
22-07-2021 - 09:25 - RSS vood - Nooremates vanusegruppides on raske COVID-19 riskitegurid erinevad
Selgub, et nooremates vanusegruppides on riski mõjutavad tegurid erinevad.
22-07-2021 - 08:11 - Terviseamet - COVID-19 blogi, 22. juuli: ööpäevaga lisandus 121 positiivset testi
Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2698 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 121 ehk 4,5% testide koguarvust. Ööpäeva jooksul manustati 6916 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 608 902 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 532 767 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 55,1%. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 51 inimesel. 36 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas. Pärnumaale lisandus 23, Tartumaale 22, Ida-Virumaale 7, Lääne- ja Lääne-Virumaale 3, Rapla- ja Valgamaale 2, Jõgeva-, Järva-, Põlva-, Viljandi- ja Võrumaale 1 uus nakkusjuht. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud. 3 juhul rahvastikuregistri järgne elukoht puudus. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 62 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,7%. Ööpäeva jooksul avati 8 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 20 patsienti 22. juuli hommikuse seisuga viibib haiglas 20 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 4 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 2 inimest. Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 57 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 10 inimest (50%). Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei registreeritud. Kokku on Eestis surnud 1271 koroonaviirusega nakatunud inimest. Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 608 902 inimesele Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 608 902 inimesele, kellest 76 135 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 532 767 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 6916 doosi, kokku on manustatud 1 081 556 vaktsiinidoosi. COVID-19 vastu vaktsineerimine on avatud inimestele, kes on vähemalt 12-aastased. Aja saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee ja kesksel telefonil 1247 (kl 8.00-20.00). Vabu aegu lisatakse vastavalt saabuvatele vaktsiinitarnetele. Tehniliste küsimuste või digiregistratuuris aja broneerimise osas võib võtta ühendust TEHIKu kasutajatoega telefonil 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee (iga päev kell 7-22). Detailsemat infot leiab Terviseameti kodulehelt: www.terviseamet.ee/koroonakaart
EST
22-07-2021 - 07:47% - Rndnd 0002021202122 - Kaja Kallas: vaktsineeritud hakkavad saama rohkem võimalusi ja vabadusi
Kuna igaühel on Eestis võimalus end vaktsineerida, siis senikaua, kui uued tüved alluvad vaktsiinidele, ei hakka me ühiskonda kõigile sulgema, teatas peaminister Kaja Kallas.
22-07-2021 - 06:02% - Rndnd 0002021202122 - Kliinikumi patsiendid saavad võimaluse registreerida ise ohutusjuhtumeid
Tartu Ülikooli Kliinikumi patsiendid saavad alates juulikuust ise osaleda patsiendiohutuse arendamisel, teavitades ohutusjuhtumitest, mida nad ravikeskkonnas märkavad või kogevad.
22-07-2021 - 04:00% - Rndnd 0002021202122 - Insuldi risk asümptomaatilise karotiidstenoosi korral
Milline on asümptomaatilise karotiidstenoosiga patsientide insuldirisk? Varasemad uuringud on olnud vastukäivate tulemustega, seetõttu korraldati uus uuring, varasemate tööde süstemaatiline uuringute ülevaade ja metaanalüüs.
21-07-2021 - 01:20% - Rstst 0002021202121 - Andres Merits: valitsus peab kohe piirangute üle otsustama
Viroloog Andres Merits näeb, et valitsus on astumas mitmendat korda sama reha otsa, sest koroonavastaste meetmetega viivitatakse. Meritsa hinnangul on valitsuselt kiiresti vaja selgeid sõnumeid selle kohta, millised piirangud kehtima hakkavad.
21-07-2021 - 11:22 - Terviseamet - COVID-19 blog, 21 July: ninety-six new positive test results have been added within the past 24 hours
The last 24 hours have seen 2,768 tests being analysed in Estonia in relation to coronavirus, of which the results of ninety-six (3.5%) of the initial tests were positive. A full 8,161 vaccine doses were also administered within the past 24 hours. In total, 605,839 individuals have been vaccinated against COVID-19 in Estonia, and 528,226 individuals have now received both doses. A total of 54.9% of the entire adult population has received at least one vaccine dose. Based on the data in the population register, the highest number of new positive test results came from Harju County, where forty-six further individuals were found to have been infected. A total of thirty-one of the new cases in Harju County were from Tallinn. A further eighteen new positive coronavirus test results were added from Tartu County, nine from Pärnu County, five from Jõgeva County, three each from Viljandi County and Ida-Viru County, two each from Valga County and Järva County, and one each from Hiiu County, Lääne-Viru County, Põlva County, and Rapla County. No new cases were added from any of the remaining counties. On four occasions the places of residence of those individuals who tested positive were not specified in the population register. The number of cases for every 100,000 people in the last fourteen days is 57.2, and 1.5% of all initial tests have been found to be positive. One new COVID-19 case has been opened within the past 24 hours, and fourteen patients are being treated in hospital As of the morning of 21 July, hospital treatment is being supplied to fourteen patients who have COVID-19. Three patients require intensive care, and one of those patients has been placed on a ventilator. In total, 6.9% of all individuals who have tested positive have required hospital treatment. The average age of those patients who are being treated in hospital is fifty-eight. All told, six of those patients who require hospital treatment are over the age of sixty (46.0% of the overall figure). No new deaths were registered within the past 24 hours. Coronavirus has claimed the lives of 1,271 people in Estonia in total. In total, 605,839 individuals have been vaccinated against COVID-19 in Estonia As of this morning, a total of 605,836 individuals have been vaccinated against COVID-19, of whom 77,613 individuals have received one dose, and 528,226 individuals have received both doses. Of that total, 8,161 vaccine doses were administered over the past 24 hours, and 1,074,635 vaccine doses have been administered overall. Vaccination against COVID-19 is now available for anyone who is at least twelve years of age. Time slots for vaccination against COVID-19 can be booked via the eBooking system or by calling the central phone number (1247) between 08:00 and 20:00. New time slots are being added into the system based on the arrival of fresh vaccine deliveries. If you experience any technical issues or have any questions about booking a vaccination time via the digital reception service, please contact TEHIK on 7 943 943 or by sending an email to abi@tehik.ee (every day between 07:00-22:00). Further information can be found on the Health Board’s website: www.terviseamet.ee/en/coronavirus-dataset
ENG
21-07-2021 - 10:35 - Terviseamet - Блог COVID-19, 21 июля: за сутки добавились 96 положительных результатов
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2768 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 96, то есть 3,5% от общего количества тестов. За сутки была введена 8161 доза вакцины. В общей сложности вакцинированы 605 839 человек, из которых 528 226 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 54,9%. Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 46 человек. 31 новый случай в Харьюмаа приходится на Таллинн. В Тартумаа добавились 18, в Пярнумаа — девять, в Йыгевамаа — пять, в Вильяндимаа и Ида-Вирумаа — по три, в Валгамаа и Ярвамаа — по два, на Хийумаа, в Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа и Рапламаа — по одному новому случаю заражения. В остальных уездах новых случаев заражения выявлено не было. В четырех случаях место жительства зараженных людей отсутствовало в регистре народонаселения. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 57,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,5% от общего количества сделанных тестов. В течение суток была открыта одна новая история болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 14 пациентов По состоянию на утро 21 июля в больницах находятся 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется трем пациентам, из которых один человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких. Стационарное лечение требовалось в целом 6,9% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 58 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет шесть человек (46%). В течение суток новых случаев смерти зарегистрировано не было. Всего в Эстонии умер 1271 человек с коронавирусом. В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 605 839 человек По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 605 839 человек, из которых у 77 613 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 528 226 человек — завершен. В течение суток была введена 8161 доза вакцины, в общей сложности ввели 1 074 635 доз. Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины. В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов). Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu
RUS
21-07-2021 - 10:03% - Rstst 0002021202121 - Delta tüve osakaal on kasvanud 92 protsendini
Haigestumuse intensiivsus on üle-eestiliselt ECDC riskimaatriksi alusel keskmine. Haigestumine kasvab, delta tüvi on domineeriv ning siseriiklikult leviv. Nakkuse levikust tulenevaid ohtusid saab iga inimene leevendada vaktsineerimisega.
21-07-2021 - 09:42 - Terviseamet - Haigestumine endiselt kasvab
Haigestumuse intensiivsus on üle-eestiliselt ECDC riskimaatriksi alusel keskmine. Haigestumine kasvab, delta tüvi on domineeriv ning siseriiklikult leviv. Nakkuse levikust tulenevaid ohtusid saab iga inimene leevendada vaktsineerimisega. 28. nädala jooksul lisandus 375 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute juhtude arv 24,6% võrra ning kasvas nakatamiskordaja R, mis on üle-eestiliselt 1,2-1,3 (eelmisel nädalal oli R 1-1,2). „Nakkuse levikust tulenevaid ohtusid saab iga inimene leevendada vaktsineerimisega,“ ütles Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp. „Kindlasti julgustan kõiki võimalusel vaktsineerima minema,“ lisas ta. Sepp rääkis, et delta tüvega seotud juhtumeid on endiselt registreeritud kõikides maakondades peale Hiiumaa. „Praegu prognoosime, et juuli lõpp-augusti algus peaks tooma juba üle 500 nakatunu nädalas ning augusti keskpaigaks ületab 14-päevane nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta 100 piiri,“ ütles Sepp. Alates 26. nädalast muutus delta variant domineerivaks, on alanud riigisisene levik. „Delta tüve osakaal on kasvanud 92%ni,“ lisas Sepp. 28. nädalal täheldati haigestumuse langust vaid Ida- ja Lääne-Virumaal ning haigestumus püsis stabiilsena Hiiumaal ja Raplamaal. Muudes maakondades oli haigestumus kasvutrendis. Võrreldes 27. nädalaga vähenesid nakatumised tutvusringkonnas, tööl ning teadmata nakatumiskohaga juhtumid. Suurenes välismaalt sisse toodud ja perekonnas nakatumiste osakaal. Sümptomaatilised haigusjuhud moodustasid 92,8% ja ilma sümptomiteta 7,2% haigestunute üldarvust. Sepa sõnul tunneb haigestumise üldiselt ära kehva enesetunde ja peavalu järgi. Nakatunud on praegu peamiselt nooremad, vaktsineerimata inimesed. Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. 28. nädalal hospitaliseeriti 16 inimest (võrreldes 27. nädalaga vähenes 27,3% võrra). 28. nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 20%. Hetkel on madal risk haiglate koormuse kiireks kasvuks. Surmaga on lõppenud 1271 haigusjuhtu ehk 0,96% COVID-19 juhtudest. 28. nädalal suri üks 81-aastane vaktsineerimata inimene. Detailsem epidemioloogiline ülevaade on leitav siit.
EST
21-07-2021 - 09:12% - Rstst 0002021202121 - Poolaasta kokkuvõte: sagedasemad rikkumised apteekides olid seotud kvaliteedisüsteemiga
Ravimiamet avaldas oma järelevalvetegevuste 2021. aasta esimese poolaasta kokkuvõtte.
21-07-2021 - 08:21 - Terviseamet - COVID-19 blogi, 21. juuli: ööpäevaga lisandus 96 positiivset testi
Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2768 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 96 ehk 3,5% testide koguarvust. Ööpäeva jooksul manustati 8161 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 605 839 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 528 226 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 54,9%. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 46 inimesel. 31 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas. Tartumaale lisandus 18, Pärnumaale 9, Jõgevamaale 5, Viljandi- ja Ida-Virumaale 3, Valga- ja Järvamaale 2, Hiiu-, Lääne-Viru-, Põlva- ja Raplamaale 1 uus nakkusjuht. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud. 4 juhul rahvastikuregistri järgne elukoht puudus. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 57,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,5%. Ööpäeva jooksul avati 1 uus COVID-19 haigusjuhtum, haiglaravi vajab 14 patsienti 21. juuli hommikuse seisuga viibib haiglas 14 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 3 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 1 inimene. Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 58 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 6 inimest (46%). Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei registreeritud. Kokku on Eestis surnud 1271 koroonaviirusega nakatunud inimest. Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 605 839 inimesele Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 605 839 inimesele, kellest 77 613 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 528 226 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 8161 doosi, kokku on manustatud 1 074 635 vaktsiinidoosi. COVID-19 vastu vaktsineerimine on avatud inimestele, kes on vähemalt 12-aastased. Aja saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee ja kesksel telefonil 1247 (kell 8.00-20.00). Vabu aegu lisatakse vastavalt saabuvatele vaktsiinitarnetele. Tehniliste küsimuste või digiregistratuuris aja broneerimise osas võib võtta ühendust TEHIKu kasutajatoega telefonil 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee (iga päev kell 7-22). Detailsemat infot leiab Terviseameti kodulehelt: www.terviseamet.ee/koroonakaart
EST
21-07-2021 - 06:54 - tervis – Telegram - Raymond Francis: Kuidas terveneda ja mitte kunagi enam krooniliselt haige olla

Raymond Francis on Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) lõpetanud keemik, enimmüüdud raamatute autor ja maailmatasemel kõneleja, keda peetakse üheks vähestest teadlastest, kes on mõistnud tervise ja haiguse olemust. Tema loodud tervisemudelit on kerge mõista ja rakendada. Samuti tegutseb ta selle nimel, et muuta meie ebaõnnestunud tervisesüsteem tõeliselt tervendavaks süsteemiks. Toome teieni kõige tähtsamad mõtted tema ettekandest Silicon […]

The post Raymond Francis: Kuidas terveneda ja mitte kunagi enam krooniliselt haige olla appeared first on Telegram.

21-07-2021 - 06:28 - RSS vood - Perearstid: osa elualadel peaks vaktsineerimine olema kohustuslik
Eesti Perearstide Selts, Eesti Noored Perearstid ning Eesti Pereõdede Ühing avaldasid oma avalikus pöördumises seitse ettepanekut, kuidas koroonaviiruse olukorras edasi minna.
21-07-2021 - 06:06% - Rstst 0002021202121 - JÄRELVAADATAV | Pressikonverents COVID-19 hetkeolukorrast
Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp, COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer ja Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller rääkisid täna pressikonverentsil COVID-19 hetkeolukorrast.
21-07-2021 - 04:00% - Rstst 0002021202121 - Uneaja ja füüsilise aktiivsuse toime laste tervise parandamisel
Austraalias uuriti une kestuse ja füüsilise aktiivsuse seost laste vaimse tervisega, kehamassiindeksiga ja akadeemilise edukusega.
20-07-2021 - 10:47 - Terviseamet - Блог COVID-19, 20 июля: за сутки добавился 81 положительный результат
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3119 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 81, то есть 2,6% от общего количества тестов. За сутки было введено 5859 доз вакцины. В общей сложности вакцинированы 602 540 человек, из которых 522 502 человека получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 54,6%. Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 34 человек. 22 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Тартумаа добавились 15, в Пярнумаа — девять, в Ида-Вирумаа — четыре, в Рапламаа и Валгамаа — по три, в Ляэне-Вирумаа — два, а в Йыгевамаа, Ляэнемаа и Вырумаа — по одному новому случаю заражения. В остальных уездах новых случаев заражения выявлено не было. В восьми случаях место жительства зараженных людей отсутствовало в регистре народонаселения. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 53,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,4% от общего количества сделанных тестов. В течение суток новых историй болезни с COVID-19 открыто не было, в больничном лечении нуждаются 15 пациентов По состоянию на утро 20 июля в больницах находятся 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется двум пациентам, из которых один человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких. Стационарное лечение требовалось в целом 6,9% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 57 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет восемь человек (53%). В течение суток новых случаев смерти зарегистрировано не было. Всего в Эстонии умер 1271 человек с коронавирусом. В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 602 540 человек По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 602 540 человек, из которых у 80 038 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 522 502 человек — завершен. В течение суток было введено 5859 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 066 488 доз. Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины. В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов). Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu
RUS
20-07-2021 - 08:53 - Terviseamet - COVID-19 blog, 20 July: eighty-one new positive test results have been added within the past 24 hours
The last 24 hours have seen 3,119 tests being analysed in Estonia in relation to coronavirus, of which the results of eighty-one (2.6%) of the initial tests were positive. A full 5,859 vaccine doses were also administered within the past 24 hours. In total, 602,540 individuals have been vaccinated against COVID-19 in Estonia, and 522,502 individuals have now received both doses. A total of 54.6% of the entire adult population has received at least one vaccine dose. Based on the data in the population register, the highest number of new positive test results came from Harju County, where thirty-four further individuals were found to have been infected. A total of twenty-two of the new cases in Harju County were from Tallinn. A further fifteen new positive coronavirus test results were added from Tartu County, nine from Pärnu County, four from Ida-Viru County, three each from Rapla County and Valga County, two from Lääne-Viru County, and one each from Jõgeva County, Lääne County, and Võru County. No new cases were added from any of the remaining counties. On eight occasions the places of residence of those individuals who tested positive were not specified in the population register. The number of cases for every 100,000 people in the last fourteen days is 53.2, and 1.4% of all initial tests have been found to be positive. No new COVID-19 cases have been opened within the past 24 hours, and fifteen patients are being treated in hospital As of the morning of 20 July, hospital treatment is being supplied to fifteen patients who have COVID-19. Two patients require intensive care, and one of those patients has been placed on a ventilator. In total, 6.9% of all individuals who have tested positive have required hospital treatment. The average age of those patients who are being treated in hospital is fifty-seven. All told, eight of those patients who require hospital treatment are over the age of sixty (53.0% of the overall figure). No new deaths were registered within the past 24 hours. Coronavirus has claimed the lives of 1,271 people in Estonia in total. In total, 602,540 individuals have been vaccinated against COVID-19 in Estonia As of this morning, a total of 602,540 individuals have been vaccinated against COVID-19, of whom 80,038 individuals have received one dose, and 522,502 individuals have received both doses. Of that total, 5,859 vaccine doses were administered over the past 24 hours, and 1,066,488 vaccine doses have been administered overall. Vaccination against COVID-19 is now available for anyone who is at least twelve years of age. Time slots for vaccination against COVID-19 can be booked via the eBooking system or by calling the central phone number (1247) between 08:00 and 20:00. New time slots are being added into the system based on the arrival of fresh vaccine deliveries. If you experience any technical issues or have any questions about booking a vaccination time via the digital reception service, please contact TEHIK on 7 943 943 or by sending an email to abi@tehik.ee (every day between 07:00-22:00). Further information can be found on the Health Board’s website: www.terviseamet.ee/en/coronavirus-dataset
ENG
20-07-2021 - 07:48 - Terviseamet - COVID-19 blogi, 20. juuli: ööpäevaga lisandus 81 positiivset testi
Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3119 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 81 ehk 2,6% testide koguarvust. Ööpäeva jooksul manustati 5859 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 602 540 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 522 502 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 54,6%. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 34 inimesel. 22 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas. Tartumaale lisandus 15, Pärnumaale 9, Ida-Virumaale 4, Rapla- ja Valgamaale 3, Lääne-Virumaale 2, Jõgeva-, Lääne- ja Võrumaale 1 uus nakkusjuht. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud. 8 juhul rahvastikuregistri järgne elukoht puudus. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 53,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,4%. Ööpäeva jooksul uusi COVID-19 haigusjuhtumeid ei avatud, haiglaravi vajab 15 patsienti 20. juuli hommikuse seisuga viibib haiglas 15 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 2 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 1 inimene. Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 57 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 8 inimest (53%). Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei registreeritud. Kokku on Eestis surnud 1271 koroonaviirusega nakatunud inimest. Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 602 540 inimesele Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 602 540 inimesele, kellest 80 038 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 522 502 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5859 doosi, kokku on manustatud 1 066 488 vaktsiinidoosi. COVID-19 vastu vaktsineerimine on avatud inimestele, kes on vähemalt 12-aastased. Aja saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee ja kesksel telefonil 1247 (kl 8.00-20.00). Vabu aegu lisatakse vastavalt saabuvatele vaktsiinitarnetele. Tehniliste küsimuste või digiregistratuuris aja broneerimise osas võib võtta ühendust TEHIKu kasutajatoega telefonil 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee (iga päev kell 7-22). Detailsemat infot leiab Terviseameti kodulehelt: www.terviseamet.ee/koroonakaart
EST
19-07-2021 - 12:12 - Viimased uudised ja blogipostitused - Haigekassa maksab vaktsineerimise eest teenuseosutajatele lisatasu
Haigekassa maksab vaktsineerimise eest teenuseosutajatele lisatasu evelin.trink E, 19.07.2021 - 15:12
Sisu

Vaktsineerimise hoogustamiseks ja selle tagamiseks, et riigis oleks sügiseks vähemalt 70% hõlmatus Covid-19 vastu immuniseerimisel, maksab haigekassa 1. juulist kuni 30. septembrini teenuseosutajatele lisaks tavapärastele tasudele ka lisaraha.

Lisatasude maksmine puudutab nii perearsti-, õendus- kui ka eriarstiabi, mis tähendab, et erinevad tasustamismeetodid on välja töötatud nii vaktsineerimises osalevatele perearstikeskustele, haiglavõrgu arengukava haiglatele kui ka eratervishoiupartneritele.

Vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul on tervishoiutöötajad teinud imetlusväärset tööd, panustades meie tervise kaitsmisesse. „Iga järgmise inimese vaktsineerimine nõuab nüüd aga suuremat pingutust ja lisatasu maksmine on igati vajalik ja asjakohane. Me peame kolmanda koroonalaine eel vaktsineerimise tempot tõstma ning ilma tervishoiuasutuste ja perearstide pingutuseta me seda ära ei tee.“

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv sõnas, et 70% hõlmatuse saavutamiseks on vajalik vaktsineerida vähemalt 185 000 inimest, mis teeb haigekassale lisakuluks 925 000 eurot. „Et me kõik saaksime sügisele julgelt vastu minna, on võimalikult suure hulga inimeste vaktsineerimine meie jaoks praegu kõige olulisem. See on vajalik, et hoida ära täiendavad kulutused tervishoius ja maandada piirangute kehtestamise vajadust uue haiguspuhangu tekkimisel,“ lisas ta.

Perearsti-, õendus- ja eriarstiabis tasub haigekassa teenuse osutajale iga 20 läbiviidud vaktsineerimise eest lisaks tavapärastele tasudele 50 eurot. Arvesse võetakse kõik esimeste ja teiste dooside vaktsineerimised 1. juulist kuni 30. septembrini.

Perearstiabis makstakse lisaks eelnevale ka 500 eurot, kui arsti nimistus on saavutatud täiskasvanute (18-aastaste ja vanemate inimeste) 70% hõlmatus. Kui saavutatakse 80% hõlmatus, on lisatasu 1000 eurot. Ida-Viru maakonna perearstinimistute täiendavaks tasuks on 500 eurot, kui saavutatud on täiskasvanute 60% hõlmatus. Juhul, kui Ida-Viru maakonna nimistus saavutatakse 70% hõlmatus, tasutakse teenuseosutajat 1000 euroga. Arvesse võetakse kõik esimesed doosid või ühedoosilised vaktsineerimised kuni 30. septembrini.

Eriarstiabi teenuseosutajatele maksab haigekassa lisatasu, kui maakonnas, kus teenust osutatakse, on saavutatud 70% vaktsineerimise hõlmatus täiskasvanute seas (Ida-Virumaa puhul 60%). Täiendavaks tasuks on 2,20 eurot iga esimese doosiga vaktsineerimise eest. Tulemustasu makstakse, kui teenuseosutaja on vastaval perioodil teinud vähemalt 500 esimese doosi või ühedoosilise vaktsiiniga vaktsineerimist.

Osa eriarstiabi osutajatest vaktsineerib inimesi ka bussides või teistes mobiilsetes vaktsineerimiskabinettides. Selliseid teenuseosutajaid tasustatakse täiendavalt personali ööbimise eest kuni 50 euroga ühe öö eest ühe inimese kohta ning sõidukilomeetri eest 0,3 eurot kilomeetri kohta.

Lisatasud maksab haigekassa kõigile teenuseosutajatele välja 2021. aasta oktoobris. Hiljemalt oktoobris tehakse ka otsus lisatasude maksmise jätkamise üle.

 

19-07-2021 - 10:37 - Terviseamet - Блог COVID-19, 19 июля: за сутки добавились 34 положительных результата
За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 2084 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 34, то есть 1,6% от общего количества тестов. За сутки было введено 4329 доз вакцины. В общей сложности вакцинированы 599 428 человек, из которых 518 808 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 54,3%. Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 17 человек. 10 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа и Рапламаа добавилось по четыре, а в Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа и Тартумаа — по одному новому случаю заражения. В остальных уездах новых случаев заражения выявлено не было. В пяти случаях место жительства зараженных людей отсутствовало в регистре народонаселения. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 50,8 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,4% от общего количества сделанных тестов. В течение суток была открыта одна новая история болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 18 пациентов По состоянию на утро 19 июля в больницах находятся 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется двум пациентам, из которых один человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких. В течение суток была открыта одна новая история болезни. Стационарное лечение требовалось в целом 6,9% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 60 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 10 человек (55%). В течение суток новых случаев смерти зарегистрировано не было. Всего в Эстонии умер 1271 человек с коронавирусом. В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 599 428 человек По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 599 428 человек, из которых у 80 620 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 518 808 человек — завершен. В течение суток было введено 4329 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 060 641 дозу. Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины. В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов). Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu
RUS
19-07-2021 - 10:37 - Terviseamet - COVID-19 blog, 19 July: thirty-four new positive test results have been added within the past 24 hours
The last 24 hours have seen 2,084 tests being analysed in Estonia in relation to coronavirus, of which the results of thirty-four (1.6%) of the initial tests were positive. A full 4,329 vaccine doses were also administered within the past 24 hours. In total, 599,428 individuals have been vaccinated against COVID-19 in Estonia, and 518,808 individuals have now received both doses. A total of 54.3% of the entire adult population has received at least one vaccine dose. Based on the data in the population register, the highest number of new positive test results came from Harju County, where seventeen further individuals were found to have been infected. A total of ten of the new cases in Harju County were from Tallinn. A further four new positive coronavirus test results each were added from Ida-Viru County and Rapla County, and a single case each from Jõgeva County, Lääne-Viru County, Pärnu County, and Tartu County. No new cases were added from any of the remaining counties. On five occasions the places of residence of those individuals who tested positive were not specified in the population register. The number of cases for every 100,000 people in the last fourteen days is 50.80, and 1.4% of all initial tests have been found to be positive. One new COVID-19 case has been opened within the past 24 hours, and eighteen patients are being treated in hospital As of the morning of 19 July, hospital treatment is being supplied to eighteen patients who have COVID-19. Two patients require intensive care, and one of those patients has been placed on a ventilator. One new case has been opened within the past 24 hours. In total, 6.9% of all individuals who have tested positive have required hospital treatment. The average age of those patients who are being treated in hospital is sixty. All told, ten of those patients who require hospital treatment are over the age of sixty (55.0% of the overall figure). No new deaths were registered within the past 24 hours. Coronavirus has claimed the lives of 1,271 people in Estonia in total. In total, 599,428 individuals have been vaccinated against COVID-19 in Estonia As of this morning, a total of 599,428 individuals have been vaccinated against COVID-19, of whom 80,620 individuals have received one dose, and 518,808 individuals have received both doses. Of that total, 4,329 vaccine doses were administered over the past 24 hours, and 1,060,641 vaccine doses have been administered overall. Vaccination against COVID-19 is now available for anyone who is at least twelve years of age. Time slots for vaccination against COVID-19 can be booked via the eBooking system or by calling the central phone number (1247) between 08:00 and 20:00. New time slots are being added into the system based on the arrival of fresh vaccine deliveries. If you experience any technical issues or have any questions about booking a vaccination time via the digital reception service, please contact TEHIK on 7 943 943 or by sending an email to abi@tehik.ee (every day between 07:00-22:00). Further information can be found on the Health Board’s website: www.terviseamet.ee/en/coronavirus-dataset
ENG
19-07-2021 - 08:23 - Terviseamet - COVID-19 blogi, 19. juuli: ööpäevaga lisandus 34 positiivset testi
Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2084 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 34 ehk 1,6% testide koguarvust. Ööpäeva jooksul manustati 4329 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 599 428 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 518 808 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 54,3%. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 17 inimesel. 10 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas. Ida-Viru- ja Raplamaale lisandus neli, Jõgeva-, Lääne-Viru-, Pärnu- ja Tartumaale lisandus üks uus nakkusjuht. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Viiel juhul rahvastikuregistri järgne elukoht puudus. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 50,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,4%. Ööpäeva jooksul avati 1 uus COVID-19 haigusjuhtum, haiglaravi vajab 18 patsienti 19. juuli hommikuse seisuga viibib haiglas 18 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 2 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 1 inimene. Ööpäeva jooksul avati 1 uus haigusjuhtum. Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 60 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 10 inimest (55%). Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei registreeritud. Kokku on Eestis surnud 1271 koroonaviirusega nakatunud inimest. Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 599 428 inimesele Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 599 428 inimesele, kellest 80 620 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 518 808 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 4329 doosi, kokku on manustatud 1 060 641 vaktsiinidoosi. COVID-19 vastu vaktsineerimine on avatud inimestele, kes on vähemalt 12-aastased. Aja saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee ja kesksel telefonil 1247 (kl 8.00-20.00). Vabu aegu lisatakse vastavalt saabuvatele vaktsiinitarnetele. Tehniliste küsimuste või digiregistratuuris aja broneerimise osas võib võtta ühendust TEHIKu kasutajatoega telefonil 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee (iga päev kell 7-22). Detailsemat infot leiab Terviseameti kodulehelt: www.terviseamet.ee/koroonakaart
EST
18-07-2021 - 03:10 - Terviseamet - Eestisse saabujatele avaneb piiripunktides kiirtestimine
Alates esmaspäevast, 19. juulist saavad Eestisse sisenejad valida koroonaviiruse tuvastamiseks erinevate testide vahel. Senise PCR testi kõrval pakutakse uue valikuna antigeeni kiirtesti, mis võetakse ninaneelukaapest ja mille tulemus saabub poole tunni jooksul. Piiripunktide avalikes testimispaikades läbi viidav antigeeni test on Eesti elanikele tasuta, teistel tuleb selle eest tasuda 30€. Tasuta testimine on mõeldud nendele, kes saabuvad nn riskiriigist (kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on suurem kui 75). Kiirtestimise võimalus avaneb kõikides senistes piiril tegutsenud testimiskohtades Tallinna lennujaamas, Tallinna sadamas ja Narva piiripunktis ning uuel nädalal avatakse täiendavad testimispunktid Luhamaa ja Koidula piiripunktis. Kui Eestisse saabutakse mööda maismaad või laevaga Paldiskisse, saab tasuta antigeeni testi anda Tartus, Pärnus ja Tallinnas asuvates avalikes testimispunktides, kuid sinna peab aja broneerima testimise kõnekeskuse numbril 6464 848 (E-R 8-18, L-P 10-16). Nüüdsest liiguvad antigeeni kiirtesti tulemused ka digilugu.ee keskkonda, seda hiljemalt nelja tunni jooksul alates proovi andmisest. Samuti saadetakse prooviandja telefonile sõnum nii negatiivse kui ka positiivse tulemuse kohta. Kui tulemus ei ole nelja tunni jooksul sõnumiga saabunud, on soovitav helistada avaliku testimise kõnekeskusesse 6464 848. Positiivse antigeeni kiirtesti tulemuse korral saab teha täiendava testi PCR meetodil, mis võimaldab kiirtesti tulemust kinnitada või ümber lükata. PCR testi võib anda koheselt samas piiripunktis, kuid aja saab broneerida ka sobivas siseriiklikus testimispunktis. PCR kinnitustest on kõikidele tasuta ja selle tulemus saabub hiljemalt 48 tunni jooksul. Kui Eestisse saabuja soovib antigeeni testi tulemuse kohta sertifikaati, tuleb selle saamiseks avaldada soovi enne proovi andmist ning tasuda 10€. Sertifikaat edastatakse verifitseerituna testiandja e-mailile. Antigeeni kiirtestide sertifikaati ei saa genereerida testi.me rakendusest, kuid jätkuvalt saavad Eesti elanikud seal genereerida tasuta sertifikaate PCR testidele. Terviseamet tuletab meelde, et reisilt naastes tuleb jääda isolatsiooni kõigil, kes saabuvad riskiriigist ja nad ei kuulu erandite alla, kellele piiranguid ei kohaldata. Euroopa riikide puhul rakendub isolatsioonikohustus, kui nakatumisnäitaja riigis, millest saabutakse, on suurem kui 200, kolmandate riikide puhul peab jääma isolatsiooni alates hetkest, kui nakatumisnäitaja on suurem kui 75. Liikumispiirangu lühendamiseks tuleb läbida kaheosaline testimine. Esimene test võib olla antigeeni test või PCR test, kuid tulemusest sõltumata peab esimese testi järel jääma piiratud isolatsiooni. Teine test peab olema PCR test, mida saab anda sobivas avaliku testimise punktis üle Eesti, broneerides eelnevalt aja koroonatestimine.ee veebilehe kaudu. Esimese ja teise testi vahele peab jääma minimaalselt kuus päeva ja kui PCR testi aega ei ole hiljemalt kuuendal päeval broneeritud, võtab patsiendiga ühendust avaliku testimise kõnekeskus. Testimise ja isolatsioonikohustuse kohta leiab värskendatud lisainfot kriis.ee vebilehelt. Eestisse saabujatele mõeldud teabe riikide ja liikumispiirangute kohta leiab Välisministeeriumi veebilehelt.
EST
18-07-2021 - 03:00 - Terviseamet - Border crossing points will be offering rapid testing for anyone arriving in Estonia
As of Monday 19 July, anyone crossing the Estonian border will be able to select from a range of coronavirus detection tests. In addition to the PCR test which has been used so far, a rapid antigen test will also become available, with a sample being collected by means of nasopharyngeal swabs and with the results being received within thirty minutes. The antigen tests, which will be carried out in local testing sites at border crossing points, will be available free of charge for the residents of Estonia or at a cost of thirty euros for all other individuals. The free testing service is designed for anyone who arrives from what are known as ‘risk countries’ (those countries which have a fourteen-day infection rate of over 75.1 new cases a day for every 100,000 members of the population). Rapid testing will become available at all of those test sites which have been operating so far: at Tallinn Airport, at the Port of Tallinn, and at the Narva border crossing point. Next week, further test sites will be opened at the Luhamaa and Koidula border crossing points. For anyone who arrives in Estonia by road or via the Port of Paldiski, the free antigen tests can be taken at the public test sites in Tartu, Pärnu, and Tallinn, but time slots must be pre-booked by calling the public call centre (telephone 64 64 848, between Mon-Fri 08:00-18:00, Sat and Sun 10:00-16:00). From now on rapid antigen test results will also be sent to the digilugu.ee environment within four hours of the test being taken. The individual who provided the sample will receive a text message to notify them of their result, whether positive or negative. If no text message is received within four hours, the individual should contact the public call centre for further testing (using the number 64 64 848). If an individual’s rapid antigen test result is positive, a further PCR test can be taken which may confirm or disprove the rapid test result. The PCR test can be taken immediately, at the same border crossing point, or a different time slot may be booked at a suitable test site in Estonia. PCR tests which are taken to confirm the results of rapid tests are free for all, and the results will arrive within 48 hours. If an individual who has travelled to Estonia would like to have a certificate issued to show the result of their antigen test, they must make clear this wish before taking the test and will be required to pay a fee of ten euros. A verified certificate will be sent to the email address of the individual who provided the sample. Rapid antigen test certificates cannot be generated via the testi.me application, but Estonian residents can still use the app to generating free PCR test certificates. The Health Board would like to remind everyone that persons who arrive in Estonia from a risk country will be required to self-isolate unless they are subject to any exceptions which means that such restrictions do not apply to them. In the case of someone who is travelling from a European country, the obligation to self-isolate will apply if the infection rate in the country of departure is higher than 200 new cases a day for every 100,000 members of the population. However, in the case of travelling from third countries it will be necessary to self-isolate if the infection rate in the country of departure exceeds 75 new cases a day. In order to shorten the duration of the period in which restrictions will be applied to the movement of the individual concerned, a two-part testing process must be completed. The first test may be an antigen test or the PCR test, but the individual will be required to remain in limited self-isolation irrespective of the result. The second test must be a PCR test which can be taken at any of the public testing sites in Estonia by pre-booking a time slot via the koroonatestimine.ee website. A gap of at least six days must be left between the first and second test. If the PCR test has not been booked by the sixth day, the patient will be contacted for testing by the public call centre. Updated information about testing and the obligation to self-isolate can be found on the following website: kriis.ee. Further information about different countries and the restrictions on movement which are applicable to those individuals who are travelling to Estonia is available on the website of the Ministry of Foreign Affairs.
ENG
18-07-2021 - 03:00 - Terviseamet - Прибывающие в Эстонию смогут пройти экспресс-тестирование в пограничных пунктах
С понедельника 19 июля люди, прибывающие в Эстонию, смогут выбрать, какой тест для обнаружения коронавируса они желают пройти. Теперь помимо ПЦР-теста им также будет предлагаться экспресс-тест на антиген, материалом для которого служит соскоб с носоглотки, и результат которого можно получить в течение получаса. Жители Эстонии смогут пройти проводимый в общественных местах тестирования в пограничных пунктах тест на антиген бесплатно. Для остальных категорий его стоимость составит 30 евро. Бесплатное тестирование предназначено для тех, кто прибывает из т. н. «стран риска» (количество зараженных на 100 000 человек за две недели превышает 75). Возможность сдать экспресс-тест откроется во всех действующих на настоящий момент местах тестирования в Таллиннском аэропорту, Таллиннском порту и Нарвском пограничном пункте, а с новой недели откроются дополнительные пункты тестирования в пограничных пунктах Лухамаа и Койдула. Прибывающие в Эстонию по суше или на корабле в Палдиски смогут бесплатно сдать тест на антиген в общественных пунктах тестирования в Тарту, Пярну и Таллинне, куда необходимо записаться, позвонив по номеру колл-центра 6464 848 (пн.–пт. 8–18, сб.–вс. 10–16). С этого момента результаты экспресс-теста на антиген также будут поступать в среду digilugu.ee в течение не более чем четырех часов с момента сдачи пробы. Кроме того, человеку, сдавшему пробу, будет отправляться сообщение на телефон как в случае отрицательного, так и в случае положительного результата. Если сообщение с результатом не пришло в течение четырех часов, рекомендуется позвонить в колл-центр общественного тестирования 6464 848. В случае положительного результата экспресс-теста на антиген можно сдать дополнительный тест методом ПЦР, который позволяет подтвердить или опровергнуть результат экспресс-теста. ПЦР-тест можно сдать немедленно в том же пограничном пункте, но на него также можно записаться в подходящем государственном пункте тестирования. Подтверждающий ПЦР-тест проводится для всех бесплатно, и его результат можно получить не позднее чем в течение 48 часов. Если прибывающий в Эстонию человек желает получить сертификат о результатах экспресс-теста на антиген, для его получения необходимо сообщить о своем желании до сдачи пробы и уплатить 10 евро. Сертификат отправляют в верифицированной форме на электронную почту. Сертификат о результатах экспресс-теста на антиген нельзя сгенерировать в приложении testi.me, но жители Эстонии по-прежнему могут сгенерировать в нем бесплатный сертификат о результатах ПЦР-теста. Департамент здоровья напоминает, что при возвращении из путешествия оставаться в изоляции должны все люди, прибывающие из стран риска и не входящие в группы, на которые не распространяются ограничения. В случае стран Европы обязанность по соблюдению изоляции применяется, если показатель зараженности в стране, из которой прибывает человек, превышает 200. В случае третьих стран необходимо оставаться в изоляции, если показатель зараженности превышает 75. Чтобы сократить время ограничений передвижения, нужно сдать два теста. Первый тест может быть тестом на ангиген или ПЦР-тестом, но, независимо от результата, после первого теста необходимо оставаться в ограниченной изоляции. Второй тест должен быть ПЦР-тестом, который можно сдать в общественном пункте тестирования по всей Эстонии, предварительно записавшись на сайте koroonatestimine.ee. Промежуток между первым и вторым тестом должен составлять не менее шести дней, и если на шестой день пациент еще не записался на ПЦР-тест, колл-центр тестирования свяжется с ним самостоятельно. Дополнительную актуальную информацию о тестировании и обязанности по самоизоляции можно найти на сайте kriis.ee vebilehelt. Информацию о странах и ограничениях на передвижение для прибывающих в Эстонию можно найти на сайте Министерства иностранных дел.
RUS
18-07-2021 - 11:40 - AVASTA.me - VIDEO: VÄGA hull – Vaata, mis elektritõukerattaga juhtuda võib

18-07-2021 - 07:11 - Terviseamet - COVID-19 blogi, 18. juuli: ööpäevaga lisandus 41 positiivset testi
Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3523 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 41, mis moodustab 1,2% testide koguarvust. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 26 inimesel. Harjumaa uutest nakkusjuhtumitest 20 on Tallinnas. Pärnumaale lisandus 10 ja Ida-Virumale 2. Teistes maakondades uusi nakatumisi ei avastatud. Kolmel juhul rahvastikuregistris elukoht puudus. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 49,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,4%. Ööpäeva jooksul avati haiglates kolm uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 17 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 59 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 9 inimest (52,9%). Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Ööpäeva jooksul manustati 1879 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 596 380 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 516 756 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 68,3%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.
EST
17-07-2021 - 01:40 - AVASTA.me - 17.07.2021 – Vaata, palju viimase ööpäevaga koroonapositiivseid Eestisse lisandus

17.07.2021 Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3079 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 64, mis moodustab 2,1% testide koguarvust. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 27 inimesel. Harjumaa uutest nakkusjuhtumitest 21 on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 8, Tartumaale 6, Jõgevamaale 5, Raplamaale 3, Põlvamaale ja Võrumaale 2, Järvamaale, Lääne-Virumaale ...
17-07-2021 - 07:04 - Terviseamet - COVID-19 blogi, 17. juuli: ööpäevaga lisandus 64 positiivset testi
Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3079 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 64, mis moodustab 2,1% testide koguarvust. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 27 inimesel. Harjumaa uutest nakkusjuhtumitest 21 on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 8, Tartumaale 6, Jõgevamaale 5, Raplamaale 3, Põlvamaale ja Võrumaale 2, Järvamaale, Lääne-Virumaale ja Saaremaale 1. Teistes maakondades uusi nakatumisi ei avastatud. Kaheksal juhul rahvastikuregistris elukoht puudus. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 48,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,4%. Ööpäeva jooksul avati haiglates kaks uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 17 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 61 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 9 inimest (52,9%). Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Ööpäeva jooksul manustati 4996 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 595 102 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 515 674 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 68,2%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.
EST
16-07-2021 - 05:38 - tervis – Telegram - Suitsetamisest loobumine parandab vaimset tervist

Seda, et suitsetamise lõpetamine on kehalise tervise jaoks teene, teatakse hästi. Suitsetamisest loobumine vähendab vähki, südame-veresoonkonna haigustesse ja respiratoorsüsteemi haigustesse haigestumise riski. Kuid selle kahjuliku harjumuse mõju vaimsele tervisele on veidi vähem teada.  Mitmed suitsetajad ei raatsi sigaretist loobuda, kuna arvavad, et see aitab neil stressi ja ärevust vähendada.   Vaimse tervise probleemidega inimestele ei […]

The post Suitsetamisest loobumine parandab vaimset tervist appeared first on Telegram.

16-07-2021 - 03:54 - Terviseamet - Ettevaatust suplemisel - levib vibriobakter
Terviseamet tuvastas Harjumaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Pärnumaa suplusrandades koolera vibriooni (Vibrio cholerae). Tegemist on mittetoksiliste koolera vibriooni tüvedega, mis võivad 2-3% inimestest põhjustada oksendamist, kõhulahtisust, haavanakkust, kõrva- ja nahapõletikku ning mädanikke. Ohustatud on eelkõige nõrgenenud immuunsusega inimesed ja need suplejad, kelle kehal on marrastusi või haavandeid. Terviseameti Keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albrehti sõnul on veega levivate mikroorganismide levik muutunud aina aktuaalsemaks. Põhjused on seotud nii kliima soojenemise kui ka maailma avatuse ning aina intensiivsemaks muutunud veetranspordi ja inimeste liikumisega. „Kliima soojenedes tõuseb üldine merevee temperatuur, mis loob koos madala soolasisaldusega soodsad tingimused lõuna pool elavate haigusetekitajate liikide levikuks jahedamatesse aladesse, sealhulgas ka Läänemerre ja Eesti rannikule,“ selgitas Albreht. Üheks selliseks liigiks, kelle levik ja arvukus Läänemeres võib suureneda, on vibrioonid. „Tänavuse eriti kuuma suve tõttu on sellised kasvutingimused kestnud pikemal perioodil ning hetkel on tuvastatud kolm vibrioosi haigusjuhtu inimestel. Teistes Läänemere riikides, näiteks Rootsis ja Soomes, on pilt sarnane,“ rääkis Albreht. Terviseamet alustas vibrioonide uuringuga 2019. aastal. Analüüsitud merevee proovide alusel esineb vibrioone kõigis Eesti supluskohtades, kuid kõige enam kolmes supluskohas – Tallinna Stroomi ja Pirita rannas ning Haapsalus Paralepa rannas. Kooleravibrioone on üle 200 serotüübi, millest ainult serotüübid 01 ja 0139 põhjustavad koolerat ja koolera epideemiaid ning sporaadilisi haigusjuhte. Terviseameti poolt avastatud vibrioonide tüvede hulka 01 ja 0139 ei kuulunud, mistõttu on Eestist leitud tüved mittetoksilised, kuid nende osas tuleb nõrgema tervisega inimestel siiski ettevaatlik olla. Koolera vibriooni tekitatud vibrioosi kohta leiab infot Terviseameti kodulehelt: www.terviseamet.ee/nakkushaigused-a-u/vibrioos
EST
16-07-2021 - 11:22 - Terviseamet - Блог COVID-19, 16 июля: за сутки добавились 62 положительных результата
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3665 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 62, то есть 1,7% от общего количества тестов. За сутки было введено 7510 доз вакцины. В общей сложности вакцинированы 593 102 человека, из которых 511 831 человек получил обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 53,8%. Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 27 человек. 20 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Пярнумаа было выявлено 13, в Рапламаа – пять, в Ида-Вирумаа и Ярвамаа – по три, в Тартумаа и Вырумаа – по два, в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа и в Валгамаа – по одному новому случаю заражения. В остальных уездах новых случаев заражения зарегистрировано не было. В четырех случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 46,8 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1,3% от общего количества сделанных тестов. В течение суток были открыты пять новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 19 пациентов По состоянию на утро 16 июля в больницах находятся 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется одному пациенту, из которых один человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких. В течение суток были открыты пять новых историй болезни с COVID-19. Стационарное лечение требовалось в целом 6,9% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 59 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 8 человек (42%). За сутки не было зарегистрировано ни одного случая смерти с коронавирусом. Всего в Эстонии умер 1271 человек с коронавирусом. В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 593 102 человека По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 593 102 человек, из которых у 81 271 человека курс вакцинации выполнен наполовину, а у 511 831 человека — завершен. В течение суток было введено 7510 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 049 439 доз. Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины. В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов). Подробную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu
RUS
16-07-2021 - 05:49 - Viimased uudised ja blogipostitused - Tallinlasi oodatakse pühapäeval terve perega vaktsineerima
Tallinlasi oodatakse pühapäeval terve perega vaktsineerima Heidi R, 16.07.2021 - 08:49
Sisu

Pühapäeval, 18. juulil saab Tallinnas COVID-19 vastu vaktsineerida Lasnamäel, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Ette registreerida ei ole vaja – piisab, kui tulla kohale.

Samal päeval on end vaktsineerinud inimestel võimalik käepaela alusel külastada kogu perega Tallinna Loomaaeda 70 protsendi võrra soodsama hinnaga. Kiiremaid vaktsineerijaid kostitab jäätisega Balbiino.

„Oodatud on kogu pere – võtke kaasa vanaema ja vanaisa, samuti teismelised lapsed, ja tulge lihtsalt kohale,“ ütles Lääne-Tallinna Keskhaigla juht dr Arkadi Popov. „Ennast ja oma lähedasi vaktsineerida on praegu väga õige tegu, sest vaid nii saavad sügisel koolid olla avatud, vanavanemad kohtuda lastelastega ning hoiame ära piirangud, mis seavad ohtu paljud töökohad. Eestis kasutatavad vaktsiinid on tõhusad ja kaitsevad ka uute viirusetüvede eest.“

Vaktsineerimise perepäev toimub kell 9-17 järgmistes asukohtades:

  • Lasnamäe: Lasnamäe Prisma kaubanduskeskuse parklas, Mustakivi tee 17 (vaktsineerib Qvalitas Arstikeskus)
  • Põhja-Tallinn: Sõle spordikeskuse vaktsineerimiskeskuses, Sõle 40a (vaktsineerib Fertilitas)
  • Mustamäe: Kaja kultuurikeskuse vaktsineerimiskeskuses, Vilde tee 118 (vaktsineerib Lääne-Tallinna Keskhaigla)

Vaktsiiniks on Pfizer (sobib alates vanusest 12 eluaastat) ja täiskaitse saamiseks tuleb 6 nädala pärast teha teine doos. Lasnamäel on võimalik vaktsineerida ka ühedoosilise Jansseniga (sobib alates 18. eluaastast). Igas asukohas on plaanitud teha umbes 500 kaitsesüsti.

Et mitte elavas järjekorras oodata, on Tallinnas jätkuvalt iga päev võimalik end vaktsineerida ka aega eelnevalt kinni pannes, selleks tuleb helistada telefonile 1247 või broneerida aeg digiregistratuuris www.digilugu. Nii näiteks on Sõle spordikeskusesse võimalik etteregistreerimisega aeg saada juba samaks päevaks, samuti saab aja mugavalt ja kiiresti kirja panna kaitsesüstiks Kaja kultuurikeskuses Mustamäel, Medicumi kliinikus Lasnamäel (Punane 61) või Qvalitase Arstikeskuses Ülemistel.

Ilma eelregistreerimiseta võib jätkuvalt terve järgmise nädala jooksul sisse astuda Sõle spordikeskusesse ja jätkuvalt vaktsineerib Confido kiirkliinik Lasnamäe Centrumis.

Vaktsineerima tulles tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.  Kui tunned end haigena või oled lähikontaktsuse tõttu isolatsioonis, siis tuleb vaktsineerimine edasi lükata. Neid, kes on COVID-19 haigust põdenud, oodatakse vaktsineerima 4-6 kuud pärast tervenemist ja teha tuleb üks kaitsesüst.

Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Samuti kehtib vähemalt ühe aasta ELi vaktsineerimise digitõend, mis võimaldab lihtsamalt reisida ja ilma testimata ka Eestis paljude ürituste külastamist.

Liainfot COVID-19 vaktsineerimise kohta leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee

15-07-2021 - 11:53 - Viimased uudised ja blogipostitused - Kadri Haller-Kikkatalo: 80:20 ehk Pareto printsiibist tervishoiukuludes
Kadri Haller-Kikkatalo: 80:20 ehk Pareto printsiibist tervishoiukuludes Heidi N, 15.07.2021 - 14:53
Kadri Haller-Kikkatalo

Hiljuti haigekassa analüütiku Mark Gimbutase tehtud analüüsist selgus, et 80% haigekassa ravirahast kulub 20% eestimaalaste ravimiseks. Seejuures saab 1% kõige suuremate ravikuludega patsientidest veerandi haigekassa ravirahast ja järgmised 5% suurte kuludega patsiente poole rahast. Suur osa kallimatest raviarvetest on aga põhjustatud elustiilihaigustest, mida saaks vältida parema liikumise ja toitumisega.

Ravirahade kasutamises kehtib 80:20 ehk Pareto printsiip. See on Vilfredo Pareto 1897. aastal avastatud analüüsi- ja otsustusmudel, mille järgi valitseb põhjuste ja tagajärgede, sisendite ja väljundite ning töö ja tulemuste vahel loomupärane tasakaalutus. Pareto printsiip on tõepoolest universaalne, kehtides lisaks eelmainitule teadlaste Arjun Chandrasekhari ja Saket Navlakha järgi palju kitsamates tervishoiukorralduslikes küsimustes ja laiemates looduslikes seaduspärasustes.

Ravirahade kulude kontekstis näitab Pareto printsiip seda, missugune seosekõver joonistub kahe tunnuse vahel – esiteks raviraha osakaal haigekassa ravieelarvest ja teiseks ravil käinud inimeste osakaal meie populatsioonist. Kõverat vaadates näeme, et 20% Eesti elanikkonnast kulutab ära 80% meie kõigi ühisest ravirahast. Nimetagem seda viiendikku siin artiklis 20:80 inimesteks.

Mis kasu aga Eesti inimene Pareto printsiibi kirjeldusest ja nimetatud analüüsist siiski saada võiks, peale äratundmisrõõmu, et printsiip tõepoolest kehtib? Vastus on tegelikult väga selge. Vaadates lähemalt neid haigusi, mida põevad need 20% Eesti elanikkonnast, kellele 80% ravirahast kulub, näeme, et oma tervisekäitumist on võimalik planeerida ja parandada igaühel. Kui oskaksime end tervemana hoida ja aitaksime ise enam kaasa haiguste varasele avastamisele, oleksime tervemad ja see tähendaks olulist kokkuhoidu tervishoiu ressurssides – ideaaljuhul isegi kuni 80% ulatuses. 

Mille poolest meeste ja naiste kulud erinevad?

20% kõige suuremate tervishoiukuludega naiste hulgas eristub selgelt kaks vanusegruppi. Esiteks 25‒40-aastased, kellele haigekassa kompenseerib raviarveid,  hüvitab hambaravi ja maksab ajutist töövõimetushüvitist (raseduse ja laste haiguse korral). Teine naiste vanusegrupp on sarnane meeste kõige suuremate ravikuludega vanusegrupile. Sinna kuuluvad 55‒65-aastased, kes saavad ajutist töövõimetushüvitist, ja 55‒85-aastased, kellele hüvitatakse lisaks raviarvetele ja hambaravile olulisel määral ka ravimeid.

Kõige sagedamini põevad need inimesed südamekahjustusega (32% mainituist) või ilma südamekahjustuseta (18%) kõrgvererõhktõbe. Sageli esineb selle grupi inimestel ka hambakaariest (teisel kohal) ning hambasäsi ja juuretipuümbrise haiguseid (mõlemad esikümne hulgas). Esikümnesse mahuvad veel seljavalu ja diabeet ning lipoproteiiniainevahetuse häired ja muud lipideemiad.

Ühel patsiendil ei ole neid haigusi enamjaolt kallis ravida, aga need koormavad ühiskonda seetõttu, et nende põdejate hulk on suur. Just suure esinemissageduse tõttu kulub nende haigete raviks 80% haigekassa ravitegevuse eelarvest.

Mida me ise oma tervise heaks teha saaks?

Analüüsist näeme, et enamik nimetatud haigustest on tegelikult kas ennetatavad või kontrollitavad. Ennetada saaks neid eelkõige tervisliku toitumise ja elustiiliga. Kontroll nii nende kui ka paljude teiste haiguste üle on aga meie endi kätes.

Tervisliku toitumise puhul tuleks järgida kahte põhimõtet. Esiteks kulu ja tulu tasakaalu ja teiseks  mitmekesisust. Kulude ja tulude tasakaalu all pean silmas seda, et toit on kütus, mida tuleb tarbida niipalju, kui me ära kulutame. Sõltuvalt vanusest, soost, kehaehitusest ja füüsilisest aktiivsusest vajab inimene päevas erineva energiasisaldusega toitu. Kui me sööme rohkem kui kulutame, ladestub üleliigne energia rasvarakkudesse ja tulemuseks on kaalutõus. See omakorda toob kaasa rasvumisega seotud terviserikked. Tulu ja kulu tasakaalu saamiseks tuleb meil kas vähendada päevast toiduga saadavat energiat või suurendada selle kulutamist, kasvatades kehalist aktiivsust. Inimene ei ole loodud paigal istumiseks, keha tahab olla pidevalt mõõdukalt aktiivne. Näiteks aitab liikumine hoida vererõhku normi piires, lihaste aktiivsus hoiab need tugevad ning vähendab veenilaiendite ja trombide tekke ohtu. Liikumisega kaasnev hingamise intensiivistumine sunnib meid kasutama kopse suuremas ulatuses ja hoiab hingamisteed korras. Need on vaid üksikud näited, millist kasu liikumine meie tervisele annab.

Teine oluline osa tervisliku toitumise juures on mitmekesisus. Meie keha vajab toimimiseks väga erisuguseid toitaineid. Toon võrdluseks majaehitaja, kes jätab hoonet planeerides ukse ostmata. Seega valmib maja, millel lihtsalt pole ust ees. Nii on ka toitumisega – ühekülgselt toitudes me küll jätkuvalt elame, kuid meie tervislik seisund pole kiita. Näiteks väheneb valguvaese toitumise korral vastupanuvõime nakkushaigustele, rasvavaene toit võib aga tekitada (rasvlahustuvate) vitamiinide puudusest tingitud haiguseid jne. Toidu komponentide juures on oluline silmas pidada nende omavahelist tasakaalu, mida kirjeldab hästi toidupüramiid. Soovitan seda kasutada lihtsa juhisena, kuidas toituda nii, et keha vajadused oleks kaetud. 

Kõiki haigusi ei saa aga elustiili parandamisega ära hoida. Näiteks ligi 3% 20:80 inimestest käib pahaloomulise kasvaja tõttu kemoteraapia ravikuure saamas. Vaatamata suhteliselt väikesele esinemissagedusele kõikide ravivisiitide seast, on kemoteraapia kuur 20:80 inimeste seas kõige kulukam arsti juurde pöördumise põhjus, vajades üle 30 miljoni euro haigekassa aastasest eelarvest. Pahaloomulistest kasvajatest on kõige sagedasem rinnanäärme kasvaja (esineb 2% 20:80 inimeste hulgas), mille aastane ravikulu (lisaks võimalikule kemoteraapia kulule) on üle 20 miljoni euro.

Rinnavähki, nagu ka emakakaelavähi ja jämesoole vähki, on aga võimalik varakult avastada. Õigeaegselt jälile saades on nende haiguste ravi lihtsam ja paranemislootus suurem. Igal aastal koostab haigekassa sõeluuringutesse kutsutavate nimekirjad ja Tervise Arengu Instituut seisab hea uuritavate kutsumise eest. Paraku kasutavad vaid pooled sõeluuringutesse kutsutud seda võimalust.

On veel üks kulukas põhjus arstile pöördumiseks, mille üle on aga ainult hea meel. See on normaalse raseduse jälgimine, mis moodustab 20:80 inimeste hulka kuuluvate seast 5%. Peatselt emaks saavate naiste tervise jälgimist kompenseerib haigekassa aastas üle 20 miljoni euro ulatuses.

haigekassa eelarve oli 2020. aastal 1,6 miljardit eurot. Kui me kõik tegeleksime aktiivsemalt terviseennetusega, jääks meile rohkem raha nende tervishoiuteenuste jaoks, mida me praegu rahastada ei suuda. Ennetus ja enda tervise eest hoolitsemine aitab ravikindlustusel toimida Pareto-efektiivsemana. Püsigem terved!

Kadri Haller-Kikkatalo, MD, PhD, haigekassa analüütika osakonna juht

Tutvu raviraha kasutamise analüüsiga siin!

15-07-2021 - 06:36 - Viimased uudised ja blogipostitused - Sellel ja järgmisel nädalal on Eestis palju kiirvaktsineerimise võimalusi
Sellel ja järgmisel nädalal on Eestis palju kiirvaktsineerimise võimalusi Heidi N, 15.07.2021 - 09:36
Sisu

Sellel ja järgmisel nädalal on Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Tallinnas ja Tartus mitmeid võimalusi end COVID-19 vastu vaktsineerida ilma eelneva registreerimiseta. Tuleb lihtsalt kohale minna.

Peale selle jätkub vaktsineerimine ka eelregistreerimisega. Tänahommikuse seisuga oli vabu aegu saadaval kõikides maakondades. Aja saab broneerida telefonil 1247 või digiregistratuuris www.digilugu.ee

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer kutsub kõiki inimesi, kes veel ei ole mingil põhjusel vaktsineerima jõudnud, seda nüüd tegema.

„Näeme, et koroonaviirusesse nakatunute arv kasvab päev-päevalt ja kolmas koroonalaine võib Eestis jõuda kohale rutem, kui arvasime. Paljud Euroopa riigid on juba taas hakanud kehtestama piiranguid,“ ütles Seer. „Ennast vaktsineerides ja ka oma lähedasi vaktsineerima kutsudes saab igaüks meist kaasa aidata sellele, et Eesti oleks avatud – et lapsed saaksid käia koolis, eakad kohtuda lähedastega ning töökohad alles jääda.“

„Tänan kõiki tervisoiuteenuste osutajaid, perearste ja kohalikke omavalitsusi, kes vaktsineerimise korraldamisele kaasa aitavad,“ lisas Seer.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on Eesti elanikele tasuta ja võimaldatud alates vanusest 12 eluaastat. 12-17 aastaseid vaktsineeritakse Pfizeri vaktsiiniga, täiealisi lisaks ka Moderna ja Jansseni vaktsiinidega.

Uuringud näitavad, et kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad tõhusalt ka uue ja agressiivsema delta viirusetüve vastu, kuid vaid siis, kui vaktsineerimiskuur on lõpetatud – Jansseni puhul kaks nädalat pärast ainust doosi, Pfizeri puhul üks nädal pärast teist doosi, Moderna ja Astra Zeneca puhul kaks nädalat pärast teist doosi. Modernal on kahe doosi vaheline aeg 4 nädalat, Pfizeril 6 nädalat ja Astra Zenecal 12 nädalat.

Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Samuti kehtib vähemalt ühe aasta ELi vaktsineerimise digitõend, mis võimaldab lihtsamalt reisida ja ilma testimata ka Eestis paljude ürituste külastamist.

Tänahommikuse seisuga oli Eestis vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 587 854 inimest ja vaktsineerimine lõpetatud 500 655  inimesel. Vähemalt ühe doosi on saanud 53,4 protsenti täiskasvanutest. Vanuses 70 eluaastat ja enam on vaktsineeritud 68,1%.

Lisainfot saab veebilehelt www.vaktsineeri.ee

Eelregistreerimiseta vaktsineerimised – mine lihtsalt kohale ja pane õlg alla (seisuga 14.07.2021)

Ida-Virumaa:

15. ja 16. juulil saab eelregistreerimiseta vaktsineerida Sillamäed vaktsineerimisbussis , mis peatub kell 10-18 (või kuni kl 22, kui soovijaid jätkub) Kalevi spordikeskuse ujula kõrval (Kesk 28). Vaktsiinideks on Pfizer või Janssen. Vaktsineerimise viib läbi Viljandi haigla.

16.07, 22.07, 29.07 kell 16-19 saab nii eelneva registreerimiseta kui ka aega kinni pannes vaktsineerida Narvas Fama kaubanduskeskus, Fama põik 10. Vaktsiinideks on Pfizer ja Janssen, vaktsineerib Silmarõõm S.

16. 07 kl 14-17 ja 17.07 kl 10-13 vaktsineerib Ida-Viru Keskhaigla ilma eelregistreerimiseta Jõhvis Pargi Keskuses (Puru tee 1), vaktsiiniks on Janssen.

23.07 kl 14-17 ja 24.07 kl 10-13 vaktsineerib Ida-Viru Keskhaigla Kohtla Järvel ilma eelregistreerimiseta Vironia Keskuses (Järveküla tee 50).  Vaktsiiniks on Janssen (IVKH)

Lääne-Virumaa:

16.07 kell 10-13 on võimalik vaktsineerida Rakveres, Turu plats 3. Kohale võib tulla ilma eelregistreerimiseta, ent võimalik on ka aeg kirja panna. Vaktsiinideks on Janssen  või Moderna. Vaktsineerimist viib läbi tervishoiuasutus Silmarõõm S.

17. juulil kell 10-12 saab vaktsineerida Võsu rannaklubis ning kell 13-15 Haljala Rahvamajas, vaktsiinideks Pfizer ja Janssen, vaktsineerib Silmarõõm S. Vastu võetakse kõik soovijad nii koha peal kui ka eelregistreerimisega (tel 1247 või www.digilugu.ee).

Harjumaa:

17.07, 22.07, 23.07 ja 24.07 kell 10-15 toimub eelregistreerimata vaktsineerimine Tallinna keskturul. Vaktsiinideks on Janssen ja Pfizer, vaktsineerib Qvalitas arstikeskus.

18.07 kell 10-18 peatub vaktsineerimisbuss Maardu linnapäevadel. Vaktsiinideks on Pfizer või Janssen. Vaktsineerimise viib läbi Viljandi haigla.

18. juulil kl 9-17 toimuvad ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimised Lasnamäel Prisma kaubanduskeskuse parklas, Mustakivi tee 17 (vaktsineerib Qvalitas), Põhja-Tallinnas Sõle spordikeskuse vaktsineerimiskeskuses, Sõle 40a (vaktsineerib Fertilitas) ja Mustamäel Kaja kultuurikeskuse vaktsineerimiskeskuses, Vilde tee 118 (vaktsineerib Lääne-Tallinna Keskhaigla). Kiiremad saavad tasuta jäätise ASilt Balbiino, kõik vaktsineerima tulijad saavad soodushinnaga külastada Tallinna loomaaeda.

Igal tööpäeval kell 9-17 ja laupäeviti kell 9-14 saab ilma eelregistreerimiseta vaktsineerida Tallinnas Sõle spordikeskuse vaktsineerimiskeskuses (Sõle 40a). Samuti võetakse vastu eelregistreerimisega, vabu aegu on saada igaks päevaks. Vaktsiiniks on Pfizer ja vaktsineerib Fertilitas.

Iga päev saab vaktsineerida Lasnamäe Centrumis Confido kiirkliinikus.

Pärnumaa

15.07 kell 9.30-14.00 Lihula kultuurimajas. Vaktsiiniks on Janssen ja vaktsineerib Pärnu Sanatoorium.

Tartumaa

14., 15., 18. 07 ning 19-23.07 ja 26-30.07 kl 10-18 saab nii ette registreerides kui ka ilma registreerimiseta kohale minnes vaktsineerida Tartus A. le Coq spordihoones, Ihaste tee 7. Vaktsineerib Tartu Ülikooli Kliinikum ja vaktsiiniks on Pfizer.

Eelregistreerimisega saab vaktsineerida igas maakonnas:

Lisaks on kõikides maakondades võimalik vaktsineerida ka eelregistreerimisega, aja saab broneerida telefonil 1247 või digiregistratuuris www.digilugu.ee.

Harjumaal oli tänahommikuse seisuga saadaval üle 2200 aja ning vaktsineerima saab minna kasvõi samal päeval.

Ida-Virumaal on üle 800 aja ja samuti saab vaktsineerima minna juba täna.

Jõgevamaal on vabu aegu hetkel Põltsamaale 22. ja 28. juuliks.

Järvamaal toimub eelregistreerimisega vaktsineerimine 23. juulil Paides, Läänemaal 21. juulil Haapsalus, Lääne-Virumaal 15. juulil Rakveres ja 16. juulil Tapal, Põlvamaal 21. juulil Põlva haiglas.

Pärnumaal on saadaval kokku üle 2000 vaba aja alates 24. juulist Pärnu haiglas ning homseks Lihulasse.

Raplamaal on Rapla haiglas vabu aegu 24. juuliks.

Saaremaal on vabad ajad Kuressaare haiglas alates 19. juulist ning alla 18-aastastel palutakse vaktsineerimise aja broneerimiseks helistada haigla registratuuri.

Tartumaal saab lisaks elavas järjekorras vaktsineerimisele panna aja kirja A. le Coq spordihoone vaktsineerimiskeskusesse juba tänaseks.

Valgamaal saab 15. juuliks vaktsineerimiseks aja broneerida Tõrvasse ning 26. juuliks Valga haiglasse. Viljandimaal saab vaktsineerid 20. juulil elavas järjekorras.

Võrumaal on vabu aegu 22. ja 30. juuliks Qvalitase arstikeskusesse.

Hiiumaal said täna lõunaks ajad täis, aga lähiajal avatakse uued.

Uusi aegu eelregistreerimisega vaktsineerimiseks lisavad tervishoiuasutused digiregistratuuri jooksvalt juurde.

14-07-2021 - 07:30 - tervis – Telegram - 12 põhjust, miks vältida igapäevast soja tarbimist

Viimastel aastakümnetel on sojast saanud oluline toksiliste ainete allikas inimeste jaoks. Peamist rolli mängib loomulikult see, et suur osa toodetavast sojast on geneetiliselt modifitseeritud, kuid ka mahedalt kasvatatud ja modifitseerimata soja puhul on mitu probleemi. Mugavaid eelvalmistatud ja pakendatud toite tarbides on soja vältimine peaaegu võimatu. Kuid soja võib olla nisu järel üks enim varjatud […]

The post 12 põhjust, miks vältida igapäevast soja tarbimist appeared first on Telegram.

12-07-2021 - 11:42 - tervis – Telegram - Merle Martinson koroonavaktsiinide kõrvalnähtudest: võtkem ise vastutus neist teatada!

“Mida rohkem vaadata üle maailma erinevaid andmebaase, mis koguvad vaktsiinikahjustuste andmeid, seda rohkem tuleb peale hirm ja õud. Ma olen vägagi teadlik sellest, kui vähe tegelikult kõrvalnähte kirja pannakse ning vaatamata sellele on kogunenud andmete hulk hirmuäratav ja peaks seda olema kõigi jaoks, eriti selles valguses, et süstima hakatakse juba 12-aastaseid ja tulevikus on plaanis […]

The post Merle Martinson koroonavaktsiinide kõrvalnähtudest: võtkem ise vastutus neist teatada! appeared first on Telegram.

12-07-2021 - 09:34 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Pikaajaliselt tööturult eemal olnud täiskasvanud ning mitteõppivad ja mittetöötavad noored vajavad toetust
Kuigi uue tööjõu värbamine on suvel veidi taastunud, jättis COVID-19 epideemia tööturule olulise jälje. Registreeritud töötuse määr on senini kõrgem … (veel...)
09-07-2021 - 09:00 - tervis – Telegram - Taimed ja alkeemia: ravitoimelised taimedestillaadid

Destillatsioon on oma olemuselt loodusest inspireeritud alkeemiline protsess, mille käigus toimub algmaterjali transformatsioon uuele kujule. Selline muutus sünnib nelja klassikalise elemendi koostoimes, vee ja tule rakendamisel. Vesi transformeerub kuumutamisel auruks, kuuma veeauru abil ekstraheeritakse taimemassist õlid ja mahlad koos neis sisalduvate toimeainetega. Aurustunud molekulid kinnituvad tõusvatele veelmolekulidele ja jõuavad koos auruga kondensaatorisse, kus toimub jahutusprotsess. […]

The post Taimed ja alkeemia: ravitoimelised taimedestillaadid appeared first on Telegram.

07-07-2021 - 06:26 - Viimased uudised ja blogipostitused - Kuula: suvised terviseohud ja kuidas valmistuda muretuks suvepuhkuseks
Kuula: suvised terviseohud ja kuidas valmistuda muretuks suvepuhkuseks Heidi K, 07.07.2021 - 09:26
Sisu

Seekordses Tervisekassa podcastis on luubi all perearsti nõuandetelefoni 1220 tegemised. Nõuandetelefonile vastavad pika kogemusega meditsiinitöötajad ning abi saab sealt 24/7 – ka  riigipühadel.

Töö on mitmekülgne ja keerukas – nõu antakse mitmes keeles ja abi saavad kõik inimesed, ka ravikindlustuseta ja välismaal elavad. Tutvume saates nõuandetelefoni igapäevatöö ja seal toimetavate tublide meditsiinitöötajatega. Külas on 1220 teenindusjuht Kärt Kukk, kes räägib sellest, kuidas muutis koroonakriis ja eriolukord 1220 töökorraldust. Helistajad olid hirmul, ärevad ning mõne tunniga tuli teenindada koguni 10 000 kõnet.

Kärt Kuke kõrval on stuudios nõuandeliini kõnedele vastav õde ja nõustaja Maire Maamets, kes lisaks 1220 tööle on ka igapäevaselt praktiseeriv kiirabiõde. Tema sõnul on suveperioodil palavate ilmadega kõige enam ohus väikelapsed ja vanemad inimesed – kõige ohtlikumad on päikesepiste, traumad ning seda sageli just koduaias. Maamets jagab soovitusi, kuidas suure kuumaga oma tervist hoida, suverõõme ohutult nautida ning milliste murede korral peaks abi saamiseks pöörduma just nõuandetelefoni 1220 numbrile.

Saadet juhib Tervisekassa tervise edenduse peaspetsialist Gerda Palts.

Kuula kõiki saateid Tervisekassa Soundcloudi kanalil!

06-07-2021 - 07:12 - Viimased uudised ja blogipostitused - Jaarika Järviste: kaugteenused on märk 21. sajandi tervishoiust
Jaarika Järviste: kaugteenused on märk 21. sajandi tervishoiust Heidi T, 06.07.2021 - 10:12
Sisu

Möödunud kevadise eriolukorra tõttu toimus Eesti tervishoius oluline uuendus – kasutusele tulid kaugvastuvõtud ehk arsti visiidile sai minna täiesti kontaktivabalt: telefoni, videokõne või veebivestluse vahendusel. Kaugvastuvõtud jätkusid ka pärast eriolukorra lõppu ja käesoleva aasta alguses lisandusid kaugteenuste hulka ka kaugteraapiad.

Kuidas kaugteenused Eesti tervishoidu reformivad, räägib tervisekassa kaugteenuste arendamise projektijuht Jaarika Järviste.

Kuidas me kaugteenusteta veel aasta tagasi hakkama saime?

Aasta tagasi ei olnud Eesti tervishoius tõesti mõistet „kaugteenused“. Patsiendil tuli abi saamiseks arsti juures kohal käia, hoolimata sellest, kui ebamugav ja kulukas see tema jaoks oli. Näiteks maapiirkonnas elava memme linnas elav lähedane pidi töölt päeva vabaks võtma, et sugulane arstile sõidutada. Võib öelda, et kaugteenustest võidavadki enim vanemaealised, liikumispuudega või haiglatest kaugel elavad inimesed. Aga mitte ainult – miks peaks ka linnas elav inimene kulutama poole oma tööpäevast, et käia edasi-tagasi arsti vastuvõtul, kui saaks hakkama ka 20-minutilise vastuvõtuga video või telefoni teel töökohast lahkumata? Kaugteenuseid arendama tõukas meid vajadus mõelda tervisesüsteemi edendamisel inimese mugavusele. Samal ajal tuli ka mõelda teenuste kättesaadavuse peale ja tõsta ravi kvaliteeti. Kroonilistel haigetel võimaldavad kaugteenused näiteks regulaarselt ja mugavalt oma tervisest arstile ülevaadet anda ning vähem aega ja raha vastuvõttudel käimisele kulutada.

Mismoodi kaugvastuvõttude käivitamine välja nägi?

Mäletan väga eredalt, kuidas eelmise aasta 12. märtsil kuulutati välja eriolukord ja juba järgmisel päeval saatsime tervishoiuasutustele kirja kaugvastuvõttude käivitamise kohta. Võimalus soosib neid, kes on selleks valmis ‒ olime kaugvastuvõttu ette valmistanud juba aasta algusest saati. Kui möödunud aasta veebruaris käisime haiglates oma plaane tutvustamas, oli tervishoiutöötajate vastuvõtt pigem jahe. Aga eriolukorra jõustumisel oldi selle võimaluse üle siiralt tänulikud. Kaugvastuvõttu kasutati üsna hoogsalt, eriti kevade esimestel kuudel, mil kolmandik eriarsti vastuvõttudest toimus kaugteel. 

Kuidas üks kaugvastuvõtt välja näeb?

Kaugvastuvõtt, nagu iga teinegi vastuvõtt, saab alguse aja kokku leppimisest patsiendi ja tervishoiutöötaja vahel. Erinevusena tuleb lisaks ajale kokku leppida ka vastuvõtu toimumise viis, toimugu ta siis telefoni-, video- või veebivestlusena. Konkreetsed lahendused ja patsienditeekond sõltuvad raviasutusest. Näiteks Pärnu haigla suunab inimese patsiendiportaali, kus end tuvastades pääseb videoaknasse ja arst algatab temaga vestluse. Selleks, et saaksid sündida patsiendile kõige mugavamad lahendused, on raviasutustele jäetud vabad käed valimaks, milline suhtlusplatvorm kasutusele võtta.

Kuidas patsiendid kaugvastuvõtu vastu võtsid?

Koos teenuse käivitumisega hakkasime patsientidelt ka tagasisidet koguma, et mõista juba varakult, mis neile rõõmu valmistab ja millised on murekohad. Patsientide rahulolu on üle 90%, kuid siin tuleb arvestada, et eriolukorras oleks olnud ainus alternatiiv vastuvõtu edasilükkamine. Väga oluline on patsientide jaoks ka aja ja raha kokkuhoid, mida kaugteel vastuvõttudel osalemine võimaldab.

Tänavu jaanuaris lisandusid kaugvastuvõttudele ka kaugteraapiad. Mis need on?

Eriolukord andis meile kogemuse, et ka mitmeid teisi tervishoiuteenuseid saab edukalt kaugteel teha. Tugispetsialistide teenused ‒ füsioteraapia, logopeedia, kliiniline psühholoogia ja tegevusteraapia ‒ sobisid distantsilt osutamiseks hästi nii spetsialistidele kui ka patsientidele. 1. jaanuarist lisandusidki kaugteraapiad tervishoiuteenuste loetellu. Näiteks võib tuua kaugfüsioteraapia, mille käigus füsioterapeudil on võimalik hinnata patsiendi seisundit ja tema võimekust ise kodus toime tulla. Ka tegevusterapeudid on välja toonud, et mõnel juhul on patsiendi distantsilt jälgimine isegi tulemuslikum. Kodustes tingimustes saab elulähedasema pildi inimese igapäevaprobleemidest, näiteks jälgides, kuidas ta oma kohvitassi hoiab või juukseid kammib. Kaugteraapiad (v.a psühhoteraapia) saavad toimuda ainult video vahendusel ja varasema ravisuhte olemasolul, sest siis on spetsialisti ja patsiendi vahel juba usaldus loodud ja videosild aitab spetsialistil jälgida inimese paranemist.

Kui suur osa eriarstiabi vastuvõttudest praegu kaugteel toimub ja mis erialadel seda enim kasutatakse?

2020. aasta kevadise koroonalaine ajal tehti kuni kolmandik eriarstiabi vastuvõttudest kaugteel. Eriolukorra lõpuks oli see protsent kukkunud üheksale. Sügisel nägime jälle, kuidas kaugvastuvõttude osakaal kasvas vastavalt viiruse levikule. Uue teenuse laialdaseks kasutuselevõtuks peab see olema kasutajate jaoks mugav. Numbrite pealt on näha, et praegu on tegemist veel eriolukorra meetme, mitte juurdunud teenusega. Nii meie kui ka partnerid töötame selle nimel, et kaugvastuvõtt jääks inimesele mugavalt kättesaadavaks ka tavaolukorras.

Erialade lõikes pole läinud kevadest praeguseni olulist muutust toimunud. Kõige populaarsem kaugvastuvõttude eriala on psühhiaatria, kus ka praegu toimub 20% vastuvõttudest kaugteel. Sellele järgneb günekoloogia, kus kaugteel toimub 16‒17% vastuvõttudest, ning endokrinoloogia, kus kaugvastuvõtte on 13%.

Kuidas tulevad vanemaealised inimesed toime kaugteenuste tehnilise poolega?

Juba 2018. aastal oli statistikaameti andmetel täiskasvanud eestlaste seas 90% igapäevaseid internetikasutajaid, 8% kasutas internetti iga nädal. Siit võime järeldada, et tehniline valmisolek ekraani vahendusel vastuvõtul osaleda on patsientidel valdavalt olemas. Patsientide tagasisidest selgus, et on ka selliseid vanemaealisi, kes videoühenduse üles seadmiseks lähedase abi kasutavad, mis võib olla oluliselt vähem aeganõudev, kui lähedase ühest linnast teise sõidutamine. Just see on nii mõnegi perekonna jaoks praegu tavapärane rutiin. Patsiendile jääb alati võimalus otsustada vastuvõtul osaleda vanaviisi ‒ kabinetis.

Millised uuendused on tervisekassal kaugteenustega tänavu plaanis?

Peamine proovikivi aastal 2021 on mitte leppida ainult mugavalt kasutusse läinud telefonivastuvõttudega, vaid juurutada ka videovastuvõttude kasutamist. Teaduskirjandus näitab, et pildi lisamine helile suurendab vestlejate usaldust üksteise suhtes ja lisab kindlust, et üksteisest on õigesti aru saadud. Tänavu loome raviasutustele võimaluse saada videovastuvõtu eest tulemustasu, kui kasutusele on võetud kasutajale mugav ja turvalisusnõuetele vastav videoplatvorm.

Inimese jaoks vähendab kaugvastuvõtu väärtust tõsiasi, et ta ei saa alati teha uuringuid kodule lähimas raviasutuses. Kaugvastuvõttu tegev arst võib asuda teises Eesti otsas ja praegune süsteem näeb ette, et tema haiglas peab tegema ka analüüsi. Nii peab inimene (hoolimata võimalusest vastuvõtul osaleda oma koduseinte vahel) minema ikka kuni paarisaja kilomeetri kaugusele analüüse andma. See probleem on tegelikult nii tava- kui kaugvastuvõttude puhul. Tõenäoliselt on just raviasutuste vahelised kokkulepped siin lahenduse võtmesõnaks.

Kolmanda proovikivina võib tuua kaugvastuvõtu mõiste, millest peame kõik ühtviisi aru saama ja selle järgi ka raviasutustega arveldama. Kaugvastuvõtt ei ole sugugi igasugune telefonikontakt patsiendiga. Retseptide pikendamine, arstiaja muutmine või negatiivsete analüüsivastuste edastamine täiendava nõustamiseta ei ole sisu poolest samaväärsed vastuvõtuga, vaid kuuluvad eelneva või järgneva vastuvõtu juurde. Arst ei kutsu patsienti kontaktvastuvõtule pelgalt selleks, et talle öelda, et analüüside tulemus on korras. Samuti ei tohi märkida samasisulist telefonikõne kaugvastuvõtuna raviarvele.

Rääkisime enne, et kaugteenused võiks olla midagi palju enamat kui vastuvõtt distantsilt. Möödunud aasta novembris algatas tervisekassa kaugteenuste arendamise näidisprojektide konkursi. Mida see endast kujutab?

Novembris kuulutasime tõepoolest välja kaugteenuste näidisprojektide konkursi, mille peamine eesmärk on toetada raviasutusi, et vajalikud ja kasulikud kaugteenused saaksid kasutusse võimalikult kiiresti. Just teenuseosutajad on need, kellel on kõige parem arusaam tervishoiusüsteemi probleemidest ja vajadustest ning konkursil osaledes tekib neil võimalus katsetada uusi lahendusi suuremate rahaliste riskideta. Tervisekassale annavad näidisprojektid võimaluse hinnata uute teenuste mõju ja testida võimalikke rahastamisskeeme, et teha hilisem rahastamisotsus võimalikult objektiivsetel alustel. Praeguseks oleme 33 taotlusest valinud välja ja rahastanud nelja projekti, kes kõik tegelevad oluliste probleemidega nagu kiiremini perearstiga kontakti saamine, krooniliste haiguste järjepidevam jälgimine või vaimse tervise abi inimesele lähemale jõudmine. Nüüd on projektimeeskondadel aega aasta lõpuni, et nende rakendamise osas ettevalmistusi teha. Teeme kõik endast oleneva, et oma kasulikkust tõestanud uued teenusmudelid näidisprojektide lõppedes võimalikult laialdaselt kättesaadavaks saaksid.

Kas kaugteenused kuidagi ka meie kõigi ühist ravirahakotti mõjutavad – kas need aitavad tervisekassal raha säästa?

Jah, see oli ka üks põhjuseid, miks see teema aasta tagasi üldse lauale tuli. 2018. aastal Euroopa Komisjoni tellitud telemeditsiini alane turu-uuring selgitas, et just sellised lahendused on 73% juhtudest vähem kulukad ja 21% juhtudest sama kuluga kui nn vanad head lahendused. Mida pikaajalisemalt ja laialdasemalt on kaugteenused kasutusel, seda kõrgem on nende kuluefektiivsus. Näiteks kaugmonitooring võimaldab kaugelt jälgida patsiendi terviseseisundit pikema aja vältel ja kutsuda ta vastuvõtule vaid siis, kui jälgimise teel saadud andmed seda vajadust näitavad. See võimaldab tervishoiutöötaja aega säästa nende krooniliste haigete arvelt, kes oma haigusega parajasti hästi hakkama saavad ja suunata vabanenud ressurss patsiendile, kelle tervislik seisund on parajasti halvem. Samas ei kao ükski patsient radarilt ‒ ravi järjepidevus paraneb ning võimalikele ohumärkidele saab reageerida kiiremini, ennetades niimoodi haiguste ägenemisi. See omakorda aitab säästa meie ühist raha erakorraliste hospitaliseerimiste arvelt.

Milline on kaugteenuste tulevik Eestis? Kas meil on ka laiast maailmast midagi õppida?

Telemeditsiini valdkond areneb maailmas metsiku kiirusega. Sektoris prognoositakse investeeringute kasvu järgmisel viiel aastal Euroopas üle 14% ja maailmas üle 20%. Õppida on meil enim Euroopast, eriti Ühendkuningriigist, kus riiklikult on patsientide jaoks ehitatud nii-öelda digivärav, mille kaudu on patsientidel võimalik oma murele kiiresti veebi teel lahendus saada. Näen, et tulevikus võiks ka Eesti patsientidel olla üks nii-öelda uks, mille kaudu pääseda ligi nii oma tervist puudutavale infole kui ka saada esmane tagasiside oma tervisemurele ja osaleda kaugvastuvõtul. Sel aastal on avaliku sektori innovatsioonifondis sündinud terviseportaali idee, mis võiks iseenesest mainitud funktsioone täita.

Heidi Kukk, tervisekassa avalike suhete peaspetsialist.

02-07-2021 - 03:22 - Uudised - Kuidas muuta emakakaelavähi ennetamine veel tõhusamaks?

Tartu Ülikooli rahvatervishoiu erialal kaitsti sel aastal kolm emakakaelavähi teemat käsitlevat magistritööd, mille eesmärk oli selgitada, miks püsib emakakaelavähi haigestumus Eestis suur ja leida uusi lahendusi vähiriski vähendamiseks.

Loe lisa ...

01-07-2021 - 01:00 - tervis – Telegram - Värske uuring tõestab, et maskide kandmine on laste tervisele kahjulik

Verivärske uuring maskikandmise mõjust laste tervisele näitab, et laste ja noorte kohustuslik maskikandmine põhjustas neil mitmesuguseid kaebusi, mis olid peamiselt seotud sissehingatava õhu kõrgenenud süsinikdioksiidisisaldusega, vahendab ühendus “Laste kaitseks”. Uuriti lapsi vanuses 6–17 aastat.   Uuringu piirangud seisnesid selle lühiajalisuses laboratoorsetes tingimustes ja selles, et lapsed ei olnud mõõtmiste ajal tavaliselt toimetamas ja võisid olla […]

The post Värske uuring tõestab, et maskide kandmine on laste tervisele kahjulik appeared first on Telegram.

01-07-2021 - 09:04 - Viimased uudised ja blogipostitused - Perearsti nõuandetelefonile 1220 on poole aastaga tehtud rekordiliselt kõnesid
Perearsti nõuandetelefonile 1220 on poole aastaga tehtud rekordiliselt kõnesid Margarita N, 01.07.2021 - 12:04
Sisu

Tänavu esimese kuue kuuga on perearsti nõuandetelefonilt 1220 abi küsinud juba üle 248 000 inimese, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 56 protsenti ehk ligikaudu 90 000 inimese võrra enam. Kõige enam helistatakse palaviku, vererõhuprobleemide, ravimite, valu, traumade, putukahammustuste ning koroonaga seotud teemadel. Sagenenud on vaimse tervise muredega pöördumiste arv.

Käesoleval aastal on meedikud aidanud tööpäeviti keskmiselt 1000─1100 inimest, nädalavahetusel 1300─1500 inimest. Perearsti nõuandetelefoni teenindusjuhi Kärt Kuke sõnul jääb kõnede päevarekord möödunud aastasse kui 13. märtsil eriolukorra väljakuulutamisega seoses ületati 2700 kõne piir. Kõnede vastuvõtuvõime on järjest suurenevast mahust hoolimata väga kõrge – 90─95 protsenti kõnedest vastatakse maksimaalselt 1─2-minutilise ooteaja jooksul.

„Jätkuvalt on paljud kõned siiski seotud koroonapandeemiaga. Pandeemia alguses tegelesid meedikud peamiselt hirmu ja paanika maandamisega, infot küsiti näiteks sümptomite kohta. Helistati ka muude muredega, näiteks uuriti kas võib üldse kodust lahkuda, kuhu saab lapse panna kui kool on kinni, kuidas rekkaga kodumaale tagasi pääseb. Nüüd aga tuleb järjest enam võtta aega, et ka vaimse tervise muredega inimesi aidata,“ rääkis Kukk. Tervisega seotud teemadel on meedikud valmis kohe vastama, muude teemade puhul püütakse aidata inimesel jõuda õige vastajani näiteks välisministeeriumi konsulaarabi andjate või ka teiste koostööpartneriteni.

Nõuandetelefonile helistanutest ligi kolm protsenti vajab kohest meditsiinilist sekkumist ning nende kõned suunatakse edasi Häirekeskusesse. „Meil on Häirekeskusega väga hea koostöö. Kui näiteks meie meedik saab kõne jooksul aru, et tegu võib olla insuldi või mõne muu eluohtliku olukorraga, siis saab ta kohe kõne Häirekeskusele edasi suunata. Nemad ei pea enam omakorda uut ohuhinnangut andma hakkama vaid kiirabi saab juba appi sõita,“ selgitas Kukk.

Nõuandetelefonilt 1220 saab ööpäevaringselt nõu küsida eesti ja vene keeles ning lisaks iga päev kella 15–17 inglise keeles. Käesoleva aasta esimese kuue kuu kõnedest on 69 protsenti toimunud eesti keeles, 30 protsenti vene keeles ning üks protsent inglise keeles.

Tänasest algab Tervisekassa üle-eestiline „Ära aja endale kärbseid pähe. Küsi parem nõu“ jätkukampaania, mis keskendub suvistele terviseohtudele. „Kampaania eesmärk on anda inimestele teada, et perearsti nõuandetelefon on abiks näiteks siis, kui terviseprobleem tekib väljaspool perearsti tööaega, puhkuste ajal ning kui viibitakse väljaspool kodukohta või välismaal, mil ei ole võimalik oma perearsti poole pöörduda,“ märgib Tervisekassa tervise edenduse peaspetsialisti Gerda Palts. 

Rohkem infot: www.1220.ee