Vabatahtlikele

Oleme rõõmsalt võtma appi entusiastlikke vabatahtlikke, kes meie ühingule sooviksid hingega abiks olla, meie elujärje parandamiseks. Meie ühingu liikmete keskmine vanus on 70 ja seisuga 06.2019 on meil 85 liiget. Sageli kaasnevad kuulmislangusega ka tasakaaluhäired, mis piiravad vanemaelaistele mõningaid tegevusi. Kuulmislangusega inimeste osakaal on ühiskonnast üpris suur arstide sõnul 15-20% elanikonnast so. arvuliselt Võrumaal ainuüksi 5500-7100 inimese piires. Kuulmislangusega inimesed kipuvad jääma kinniseks ja omaette hoidvateks, kui nad ei saa õigeageselt abi so. ei saa õigel ajal kuulmisabivahendeid.

Tegevused milles abi vajaksime:

 • Märka abivajajat (Suuna inimene kes ei kuule hästi perearstile, meie ühingusse. Kuulmislangusega inimesed kipuvad jääma kuulmislanguse tõttu kui nad ei saa õigel ajal kuulmisabivahendeid lihtsalt kinniseks, omaette hoidvaks, sellest aitab ühing välja tulla)
 • Teavitus ühingu olemasolust. (Ühingu olemasolust teavitamine erinevate kanalite kaudu, noorema generatsiooni kaasamine ühingu tegevusse.)
 • Eakamate liikmete abistamine. (Suhtlemine, abistamine kodustes tegevustes, abistamine kuulmisprobleemide, tervislike ja muude probleemide korral, saatmine üritustele, poodi, ühingu üritustele jms.)
 • Abistamine erinevate ürituste korraldamisel. (Näiteks: Materjalide toomine, üritustele registreerimine, teabepäevadel tehnika või muude vahendite ülesseadmine, ürituste jäädvustamine)
 • Abistamine igaaastastastel ühingu suvepäevadel ja jõulupidudel erinevates tegevuste korraldamisel. (Näiteks: Materjalide toomine, üritustele registreerimine, teabepäevadel tehnika või muude vahendite ülesseadmine, ürituste jäädvustamine)
 • Head kuulmist, et aidata asjaajamistes, erinevate ametkondadega, erinevad kohtumised. (Ürituse memo kirjutamine, üldkoosolekute protokollide kirjutamine jm.)
 • Ühingu projektide kirjutamisele kaasaaitamine. (Koos juhatusega, projekti võimalik sisse kirjutada ka vabatahtlikku abistav kuludehüvitis)
 • Head kuulmist, et aidata trükkida jooksvalt teksti seinale üritustel. (Tehniliselt piisab arvutiklaviatuuri tundmisest, väljaõpe kohapeal)
 • Infomaterjalide koostamine-korrigeerimine (kirjas, sõnas, pildis)
 • Sobivate ruumide leidmine üritusteks. (Kuna meil omi ruumi pole, siis peame leidma igaks ürituseks sobiva ruumi)
 • jm.

Mida ühing suudab anda vabatahlikule?

 • Vähimgi toetus ühingule on suureks abiks ning toob rõõmu ja rahulolu eelkõige vabatahtlikule endale.
 • Vabatahtlik saab teostada ennast ja anda oma panuse kuulmislangusega inimeste heaoluks ühiskonnas.
 • Võimalus osalemiseks erinevatel harivatel teabepäevadel, ühingu väljasõitudel, suvepäevadel, jõulupeol, kinoõhtutel jt. üritustel.

 

Võta meiega julgelt ühendust. 😉
E-post: vaegkuulja@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/vorumaavaegkuuljad/
Tel: +3-7-2-5-5-5-4-6-2-2-8 S-M-S