Tutvustus

Võrumaa Vaegkuuljate Ühing (VVKÜ) – Kellele ja milleks ?

Ühingu eesmärk on koondada eelkõige Võrumaa kuulmisprobleemidega (vaegkuulmine, tinnitus, kurtus) (kaasnevad sümptomid: pearinglus, meniere tõbi. jms.) seonduvaid inimesi, kuid meil on suur rõõm vastu võtta liikmeteks kõiki soovijaid üle Eesti ja miks mitte ka välismaalt nn. “toetajaliikmeteks” kes soovivad Meie ühingule nõu ja jõuga abiks olla. “Toetajaliikmeteks” saamiseks ei pea Teil olema kuulmisega seonduvaid probleeme nii võite ühingusse kaasata ka oma pereliikmeid, kellel kuulmisega pole muret, küll aga saaksid nad info kuidas oma kuulmist müra eest kaitsta, mis on tänapäeval üsna suureks probleemiks kujunenud.

Toetajaliikmetele laienevad samasugused põhikirja järgsed õigused ja kohustused kui tavaliikmetele.

Võrumaa Vaegkuuljate Ühing moodustati 1. märtsil 2001. a.

Arstide andmetel esineb kuulmisprobleem 15–20 protsendil elanikkonnast, seega võib ainuüksi Võru linnas elada 1800-2400 kuulmispuudega inimest ja Võrumaal kokku seega 5000-6000 kuulmispuudega inimest.

Kuulumine ühingusse võimaldab:

 • Saada vajalikku informatsiooni kuulmispuudest ja võimalustest, kuidas vähendada kuulmisvaegusega, tinnitusega kaasnevaid probleeme;
 • Ühingu liikmetele harrastustegevuse korraldamine vastavalt nende soovile Võrumaa PIK tegevusringides, väljasõitudel jms.
 • Koostöö tegemine teiste puutega inimeste ühenduste ja organisatsioonidega.
 • Iga 1-2 kuu tagant temaatiliste kohtumiste läbiviimine liikmete poolt soovitud teemadel (loengud, info, õppeprogrammid, võistlused jms.)
 • Saada teavet abivahenditest ja rehabilitatsioonist;
 • Saada infot sotsiaalabi ja teenuste kohta;
 • Mõjutada kuulmispuudega puudutavaid seadusandlikke otsuseid;
 • Muutuda ühiskondlikult aktiivseks ja oma eluga paremini toimetulevaks;
 • Saada soodushinnaga kuuldeaparaadi patareisid, kuuldeaparaatide ja abivahendite remondi organiseerimist.
 • Liituda TELIA, TELE2, ELISA soodushinnaga mobiilipakettidega. Võib teada anda enda soovist emailile: vaegkuulja(ät)gmail.com

Ühingu liikme kohustused:

 • Ühingu liige peab maksma liikmemaksu. (1 kord aastas) Kui 2 aastat järjest liikmemaks maksmata arvatakse liige ühingust välja!
 • Liige peab järgima ühingu põhikirja.
 • Aitama edendada ühingu tegevust, olla aktiivne, osaleda üritustel, aidata kaasliikmeid, kaasata teisi kuulmisprobleemidega inimesi, ning aidata ürituste korraldamisel jms.
 • Osalema üldkoosolekutes. (1 kord aastas)

Miks ja kuidas ühineda Võrumaa Vaegkuuljate Ühinguga ?

 • Tunned, et vajad nõu kuna sul on kuulmisprobleemid, tinnitus jms. sul on mure kuid ei tea kelle käest küsida, meil on koostöö erinevate spetsialistidega kellega saab kuulmisalase teemaga seonduvates küsimustes konsultatsiooni.
 • Soovid suhelda, teiste endasugustega, kes tunnevad kuulmislangusega kaasnevaid probleeme palju paremini kui tavainimesed.
 • Tunned lihtsalt, et vajad seltskonda, kus tunda ennast vabalt kus keegi ei suhtu sinusse eelarvamusega ega pea sind kuulmisprobleemide pärast rumalaks jne.
 • Soovid osaleda erinevatest ühingu korraldatavates kuulmisteemalistes teabepäevadel, üritustel ja väljasõitudel.

Ühingusse astumiseks on Teil 2 võimalust:

 1. Tulge osalema mõnele üritusele ja täidke avaldus kohapeal, üritusi näete jooksvalt esilehel.
 2. Ühingusse astumiseks on vaja täita LIIKMEKSSAAMISE-AVALDUS-09.2017 ja palume tuua see tööpäevadel: 10-14:00-ni: Võru, Lembitu tn. 2, II korrus, (sissepääs Tartu tn. poolsest küljest) Võrumaa Puuetega Inimeste Koda või anda mõne juhatuse liikme kätte vaata juhatus.

Olete rõõmuga oodatud !

Võrumaa Vaegkuuljate Ühingus oli liikmeid seisuga 1. mai 2023. a. 108 liiget, neist Võru linnast 64, liikmete arv on aastast aastasse tasapisi kasvanud.

Et ühing toimiks on ühingus kehtestatud väike liikmemaks.

Liikmemaksust leiad info: /liikmemaks