Kuulmisnõustamine

Kuulmisnõustamine on kuulmispuudega inimeste, nende pereliikmete ja teiste kuulmisprobleemidega kokkupuutuvate inimeste nõustamine

Teenust pakub: Võrumaa Vaegkuuljate Ühing ja teised ühingud üle Eesti.

 Esmatasandi kuulmisnõustaja töö eesmärk on vähendada haigustest, õnnetustest ja muudest olukordadest põhjustatud kuulmislanguse tagajärjel väljenduvaid kõrval- ja järelmõjusid. Kuulmisnõustaja aitab kuulmispuudega inimestel, nende pereliikmetel ja teistel kuulmisprobleemidega kokkupuutuvatel inimestel mõista nõustatava hetkeolukorda ja leida lahendusi. Oluline on nõustatava igakülgne toetamine eesmärgiga parandada tema toimetulekut ühiskonnas.

Kuulmisnõustaja teenuse saamiseks võtke ühendust ülalt kontaktide alt.

Esmatasandi kuulmisnõustaja:

1)   abistab klienti rehabilitatsiooniteenusega ning puude ja töövõime määramisega seotud erinevate dokumentide vormistamisel, arvestades kliendi vajadusi, võimalusi ja võimekust;
2)   annab soovitusi tööturuteenuste valdkonnas, abistab tööotsingutel; vajadusel suhtleb tööandjaga, tööturuametiga või läheb tööintervjuule kaasa;
3)   annab soovitusi karjäärivaldkonnas, vajadusel suhtleb õppeasutusega või läheb kooli/koolitusasutusse kaasa;
4)   annab nõu eluruumide kohandamise suhtes, suunab klienti leidma vastavaid spetsialiste;
5)   suhtleb kuulmispuudega inimeste pereliikmetega ja võrgustikuga (naabrid, tuttavad, õppeasutus, töökoht, sõbrad, eraldi elavad pereliikmed jt);
6)   suhtleb vajadusel sotsiaaltöötajate, kõrvaarstide, kuulmiskeskuste jt asutustega, kellest oleneb kliendi heaolu;
7)   teeb kokkuleppel ka kodu- ja haiglakülastusi (eriti eakate vaegkuuljate puhul, kel pole jaksu kohapeale tulla);
8)   Kuressaares registreerib inimesi, kes soovivad kuulmiskeskuste teenust kohapeal saada, tellib keskuse meeskonna saarele, teatab inimestele vastuvõtu kellaaja;
9)   laenutab äärmise vajaduse korral kuuldeaparaate, seniks kui vaegkuulja kuuldeaparaat on paranduses;
10)  jagab või laenutab kuulmisalaseid brošüüre;
11)    annab infot kohaliku vaegkuuljate ühingu tegemistest, üritustest;
12)    tegeleb ennetustööga, külastab koole, asutusi jne, räägib kuulmishoiust;

KUULMISNÕUSTAMISE KOKKU LEPPIMINE

  • Kokkuleppel mob: +372-55-54-62-28 (Kõne õhtuti) SMS/24h – (Janno Kuus) e-mail: vaegkuulja@gmail.com
  • Läbi interneti Zoom keskkonnas Liituda saad selleks eelnevalt kokkulepitud ajal siit: https://us04web.zoom.us/s/76293752369

 

 

 

 

MENIERE JA TINNITUSE INFO

Eesti Tinnituse ja Meniere’i Ühing MTÜ

TEHNILISED KÜSIMUSED – KUULMISABIVAHENDID

  • e-postiga: vaegkuulja@gmail.com
  • Mob: +372-55-54-62-28 (Kõne õhtuti) SMS/24h