Arengukava

Mille/kelle eest seisab Võrumaa Vaegkuuljate Ühing

 • Kuulmislangusega inimeste eest, kes elavad eelkõige Võrumaal.

Eesmärgid

 • Parandada Võrumaal elavate kuulmislangusega inimeste elukvaliteeti.
 • Jätkata koostööd erinevate kuulmisabivahendeid pakkuvate ettevõtetega.
 • Jätkata kuulmisalase teabe jagamist ja abivahendite tutvustamist.
 • Et kuulmislangusega inimesel oleks kohapeal koht kust vajalikku infot saada.
 • Ootame, et kuulmislangusega inimesed seisaks enda eest rohkem ja toetaks meie eesmärke läbi ühingu e. suurem kaasatus, sest ühingu esimees ja juhatus üksi ei suuda leida sobivaid lahendusi, kui ühingu juhatuse seljataga ei ole ühingu liikmeid, kes toetavad ja aitavad kaasa igati ühingu tegevusele.

Tulevikuplaanid

 • Jätkata koostööd kohalike terviseasutustega, sotsiaalosakondadega, omavalitsustega, kultuuriasutustega ja teiste  teenindusasutustega e. ligipääsetavuse parandamine.
 • Et kohalikes kultuuriasutustes oleks rohkem silmusvõimendeid.
 • Kaasata võimalikult rohkem kuulmislangusega inimesi ühingu tegevusse.
 • Soovime, ühingusse kaasata rohkem ka nooremaid kuulmislangusega inimesi.
 • Et Võrumaa Vaegkuuljate Ühingul oleksid omad ruumid või hoone kus koos käia.
 • Et ka Võrumaalt kohapeal oleks saada erinevaid kuulmisabivahendeid ja tarvikuid.
 • Rohkem koostööd teiste katusorgansisatsioonide ja ühingutega.
 • Leida partnereid, ühinguid välisriikidest.