Arengukava

Mille/kelle eest seisab Võrumaa Vaegkuuljate Ühing

 • Kuulmislangusega inimeste eest, kes elavad eelkõige Võrumaal.

Eesmärgid

 • Parandada Võrumaal elavate kuulmislangusega inimeste elukvaliteeti ja tuua neid rohkem kodust välja.
 • Jätkata koostööd erinevate kuulmisabivahendeid pakkuvate ettevõtetega.
 • Jätkata kuulmisalase teabe jagamist ja abivahendite tutvustamist.
 • Et kuulmislangusega inimesel oleks kohapeal koht kust on võimalik alati vajalikku infot saada.
 • Ootame, et kuulmislangusega inimesed seisaks enda eest rohkem ja toetaks meie eesmärke läbi ühingu e. suurem kaasatus, sest ühingu esimees ja juhatus üksi ei suuda leida ja ellu viia  sobivaid lahendusi, kui ühingu juhatuse seljataga ei ole ühingu liikmeid, kes toetavad ja aitavad kaasa igati ühingu arengule ja tegevusele.

Tulevikuplaanid

 • Jätkata koostööd kohalike terviseasutustega, sotsiaalosakondadega, omavalitsustega, kultuuriasutustega ja teiste  teenindusasutustega e. ligipääsetavuse parandamine.
 • Et kohalikes kultuuriasutustes oleks rohkem silmusvõimendeid ja muid kõnest aru saamise abivahendeid.
 • Kaasata võimalikult rohkem kuulmislangusega inimesi ühingu tegevusse, mis aitaks kaasa vaegkuuljate probleemidest rohkem aru saada ja neid rohkem toetada.
 • Soovime, ühingusse kaasata rohkem ka nooremaid nii kuulmislangusega inimesi kui ka toetajaid.
 • Et Võrumaa Vaegkuuljate Ühingul oleksid omad ruumid või hoone kus koos käia.
 • Et Võrumaa Vaegkuuljate Ühingul oleks oma transport millega liikuda.
 • Et ka Võrumaal kohapeal oleks saada erinevaid kuulmisabivahendeid ja tarvikuid.
 • Soovime rohkem koostööd teiste katusorgansisatsioonide ja ühingutega.
 • Leida toetajaid, partnereid, sõprusühinguid nii Eestist kui ka välisriikidest.