Kirjutustõlketeenus on ka 2021 aastal avatud!

Teenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet, teenuseosutajaks on Viipekeeletõlkide OÜ, nagu ka varem.
Info selle kohta on siin: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/kirjutustolke-teenust-pakutakse-ka-sel-aastal

Pensionärid saavad samuti kirjutustõlketeenust tellida, aga sel juhul peaks teenuse eest maksma kohalik omavalitsus.
Soovitame igal juhul kõigil, kellel seda teenust on vaja, anda sellest märku nii teenusepakkujale, Sotsiaalkindlustusametile, kohalikule omavalitsusele või meile.

Kirjutustõlget saab teha ka kaugtõlkena. Kindlasti olete märganud, et Terviseameti ja ka mitmel valitsuse pressikonverentsil on all subtiitrid.
Neid subtiitreid loovadki meie usinad kirjutustõlgid! Samuti on kirjutustõlgid veebipõhistel koolitustel ja koosolekutel juba tavaline nähtus.

Seega- ruttu kirjutustõlke tellima!
Tellimisvorm on siin: http://www.viipekeeletolgid.ee/telli-tolk/telli-kirjutustolk
Tõlketeenuse koordinaator palus edasi öelda, et mida varem tellimus sisse anda, seda parem, sest kiirete tellimuste puhul ei ole sageli võimalik vabu tõlke leida.

Author: Janno K.