Kuulmisalased teabepäevad 2023, kevad

  • 18.05.2023 – 10:00 – Kuulmisalane teabepäev. – Lembitu 2  (Võru Pensionäride Päevakeskuse ruumides)
  • 20.04.2023 – 10:00 – Kuulmisalane teabepäev. – Lembitu 2  (Võru Pensionäride Päevakeskuse ruumides)

Author: Janno K.