Privaatsus

Isikuandmete töötlemise tingimused

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta ühingu liikmete, koostööpartnerite privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad ühingu liikme andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmed on andmed, mida Võrumaa Vaegkuuljate Ühing kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda ühingu  liikme nõusolekul järgnevatel viisidel:

 • Kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood) esitamisel meie veebilehel või liitumisavalduses juhatusele.
 • Veebilehe kasutamisel ühingu liikme kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu.
 • Sotsiaalmeedias, Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu Facebookis ühingu toimimise eesmärgil.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse ühingu liikme tuvastamiseks, liikmemaksude kogumise haldamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, isikukood, töödeldakse selleks, et taodelda Võru linnalt ühingule tegevustoetust.

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub liikme liikemavalduse esitades ja seda vaid ühingu toimimise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine, liikmemaksude kogumine, projektirahade taotlemisel, üldkoosolekutel, juhatuse valimistel jms.).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Isikuandmed edastatakse ühingu juhatusele, ühingu liikmetega ühenduse saamiseks.
 • Nimekiri linna liikmetest: Nimi, aadress edastatakse ühingu poolt Võru Linnale kord aastas Tegevustoetuse saamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse kiirköitjas ja mis asub Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu esimehe käes, samuti ka serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
 • Juurdepääs isikuandmetele on Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu juhatuse liikmetel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et võtta vajadusel ühendust ühingu liikmetega sesoes ütituste toimumise edastamise või muudes olulistes küsimustes.
 • Ühing rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 • Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi võttes ühendust Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu esimehe või juhatusega.

Nõusoleku tagasivõtmine

 • Kui isikundmete töötlemine toimub ühingu liikme nõusoleku alusel, siis on ühingu liikmel õigus nõusolek alati tagasi võtta teavitades sellest telefonitsi, posti teel avaldusega: Lembitu 2, Võru. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing või e-posti teel.

Säilitamine

 • Ühingu liikme väljaastumise või surma korral kustutatakse isikuandmed, va. juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse vähemalt seitse aastat.

Vaidluste lahendamine

 • Ühingu liikmeavalduse esitamisel ja meie veebilehte kasutama asudes, eeldame, et olete tutvunud ühingu põhikirjaga ja privaatsustingimuste põhimõtetega ning nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust.
 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub ühingu liikmete kontaktide vahendusel või kirjalikult edastades avalduse posti teel: Lembitu 2, Võru.. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).