Rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenuseid osutab meie katusorganisatsioon Eesti Vaegkuuljate Liit  ja viib läbi rehabilitatsiooniprogramme.

Rehabilitatsiooniteenuse ja -programmide üldeesmärgiks on kuulmispuudega tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, vanemaealise inimese puhul on eesmärgiks parandada iseseisvat toimetulekut.

Rehabilitatsiooniteenust osutatakse üksikute teenustena. Kliendil on võimalik valida järgnevate teenuste vahel:

  1. Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine, plaani täitmise juhendamine, täiendamine ja tulemuste hindamine
  2. Füsioterapeudi teenus
  3. Sotsiaaltöötaja teenus, perenõustamine
  4. Eripedagoogi teenus, perenõustamine
  5. Psühholoogi teenus, perenõustamine
  6. Logopeedi teenus, perenõustamine

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse hinnakiri vaata siit: Eesti Vaegkuuljate Liidu hinnakiri 2017 (PDF)


Rehabilitatsiooniprogrammi
puhul on kliendil võimalik saada rehabilitatsiooni kompleksteenusena, mis sisaldab:

  1. Spetsialistide (vastavalt programmile kas füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, psühholoogi ja/või logopeedi) teenust
  2. Ööpäevaringset majutust

Loe lähemalt rehabilitatsiooniprogrammi kohta.