Tasuta kirjutustõlketeenus

Mis on Kirjutustõlketeenus?

Kirjutustõlketeenust osutab kirjutustõlk, kelle ülesandeks on sünkroonselt trükkida mitte ainult sõna-sõnalt kõike seda, mida teda ümbritsevad inimesed räägivad, vaid sellele lisaks markeerida ka olulised taustahelid. Kirjutustõlk võib kasutada spetsiaalseid programme ja kiirkirja.

Kirjutustõlketeenus võimaldab eestikeelsetel vaegkuuljatel ja kurtidel saada infot ümbritsevate helide ja kõneluste kohta lugemise abil.

Kellel oleks teenust vaja?

Kuulmispuudega inimesel, eks ei kuule piisavalt, et kõnes räägitud teavet kätte saada.

Kus võiks teenust kasutada?

  • Erinevatel asjaajamistel.
  • Loengutel.
  • Teatris. (Teatripiletit te kirjutustõlgile ostma ei pea)
  • Muudel üritustel.

Mis teenus maksab?

Teenus on üldjuhul tasuta.

  • Tööealiste eest maksab teenuse eest, Sotskindlustusamet, hetkel kuni 2021 aastani.
  • Pensionärid ja lapsed, kes vajavad kirjutustõlketeenust, saavad seda taotleda kohaliku omavalitsuse kaudu.

Kust saab Kirjutustõlketeenust tellida?

Teenust osutab: Viipekeeletõlkide OÜ – http://www.viipekeeletolgid.ee/

Kirjutustõlgi tellimiseks piisab vaid tellimisvormi täitmisest või e-maili saatmisest. Ei ole vaja täita eraldi avaldusi ega neid ka digiallkirjastada.

Tellimisvorm on siin: http://www.viipekeeletolgid.ee/telli-tolk/telli-kirjutustolk

E-mailitsi tellimisel kirjutage ulvi@viipekeeletolgid.ee

TÄPSEM INFO TEENUSEST JA TELLIMISEST: http://www.viipekeeletolgid.ee/teenused/tasuta-kirjutustolketeenus

 

Lisainfo:

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/kirjutustolke-teenus