2005 aasta tegevusplaan

20.aprillil 2005 toimunud õppepäeval tutvustas Tartu kuulmiskeskuse insener Ivan PantŠenko kuuldeaparaatide õiget kasutamist, hooldust ja remondivõimalusi. Nüüd oleme ise organiseerinud remontivajavate kuuldeaparaatide lähetamise Tartu Kuulmiskeskusesse ja vajalike tarvikute ja patareide hankimise. Huvitavate ettekannetega on Võrumaa vaegkuuljaile esinenud dr Jaak Müürsepp. Nõuandeid kuulmispuudega inimeste esmanõustamisest ja igapäevaeluga toimetulekust on jaganud kauaaegne EVKÜ esimees Uno Taimla. Kuulmispuudeliste inimeste olukord regioonis on üldiselt rahuldav. 2005.aastal said riigi toetusega kuuldeaparaadi 80 inimest Ühingu asutamisest on saanud kuuldeaparaadi üle 450 inimese. Vaegkuuljaile oleks vaja peale kuuldeaparaatide ka eritelefone, telefonikutsungi ja uksekella siganlisaatoreid. Vaegkuuljate ürituste läbiviimisel kasutame induktiivvõimendusseadet.

Ühingu tegevusega on aktiivselt liitunud 35 vaegkuuljat.

Tähtsamatest tegevustest ja läbiviidud üritustest võiks nimetada järgmisi:

23.03.05 Loeng: Ravimtaimed ja vaimne tervis – Dr Silvi Mänd Dr Helgi Paidre
25.05.05 Arsti vestlus-loeng: Süda ja südamehaigused
21.06.05 Õppeekskursioon Kuremäe kloostrisse koos Põlva Vaegkuuljate Ühinguga
30.08.05 Ühisüritus Valgamaa Vaegkuuljate Ühinguga
14.12.05 Jõuluüritus koos Valga Vaegkuuljate Ühinguga

 

Author: Janno K.