Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek 22.veebruaril 2012

Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek toimub 22.veebruaril kell 10 Võrumaa Puuetega Inimeste Kojas, Võru polikliiniku 0-korrusel. Päevakord: 1) Uute liikmete vastuvõtmine. 2) Juhatuse liikme valimine. 3) 2011.a. tegevuse aruanne. 4) 2012.a. tegevuskava arutamine. 5) Liikmemaksude kogumine. 6) Jooksvad küsimused. Info: Johannes Siidra mobiil 58133706

Author: Janno K.