Ühingu tegevusest 2007

Võrumaa Vaegkuuljate Ühingul möödus 1. märtsil seitsmes tegevusaasta. Selle aja jooksul on antud Võru linna ja selle lähikonna kuulmispuudega inimestele kuulmisabialast informatsiooni, osutatud esmakuulmisnõustamist, korraldatud loenguid ja teabepäevi. Kasulikud on olnud kõrvaarst dr Sirje Teppo ja Maavalitsuse sotsiaalala spetsialisti Helbe Munski esinemised. Oleme olnud toeks kuuldeaparaatide remondiküsimuste lahendamisel, patareide ning muude tarvikute saamisel. Viimastel aastatel on riigi toetusega saanud kuudeaparaadi ca 60 vaegkuuljat aastas.
Rõõm on see, et oleme saanud abistada paljusid vaegkuuljaid kuuldeaparaatide korrastamisel ja kuulmisabi osutamisel. Inimesed vajad ka teisi kuulmisabivahendeid, nagu telefonikutsungi ja uksekella signaali edastajaid. Neid aga TÜ Kliinikumi Kuulmiskeskuses ei olegi saadaval! 2007. aastal jätkus Võrumaa VÜ Juhatuse liikmete ja
Maavalitsuse ning Võrumaa Puuetega Inimeste Koja esindajate väljasõidud
valdadesse. Korraldati ka mitmeid huvitavaid ekskursioone ja tervisepäevi.
Parim üritus oli Pikajärve mõisa ja Leigo taluga tutvumine. Saime olla ka
Otepää SPA-s. Huvipakkuv oli Alatskivi lossi ja Tartu Eesti Rahvamuuseumi külastus.
Puhkelaager toimus Vaskna Turismitalus Haanja lähistel.
20.detsembril korraldasime ühingu liikmetele vahva jõuluürituse.
Olen tänulik juhatuse liikmetele, Hele Mall Pruus´ile ja Tõnis Ületeele, kes on olnud abiks
ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel Koostöö Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga on olnud meeldiv ja toetav. Mõistvalt on suhtunud vaegkuuljatesse ka Võru Linnavalitsus, kes on toetanud meie tegevust rahaliselt. 2008.aasta aastal tahaksime jätkame loengute-, info- ja teabepäevade läbiviimist. Samuti huvitavaid väljasõite ning kohtumisi teiste vaegkuuljate ühingutega. Ühine Vastlapäeva üritus sai juba läbi viidud Kõpu mõisas koos Viljandi-, Valgamaa-, Põlva ja Pärnumaa vaegkuuljatega. Tervisepäeva ürituse tahame läbi viia Ähijärve talus, kus on võimalik saada „kaaniravi” Plaanis on ka kohtumisüritus Jõgeva vaegkuuljatega. Kindlasti loodame kohata Võrumaa kaunites paikades meie ühingu kaasliikmeid.
Johannes Siidra
Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu esimees

 

Author: Janno K.