Uus töövõime toetamise süsteem.

Sotsiaalministeeriumis on ettevalmistamisel töövõimetuse reform ehk uue töövõime toetamise süsteemi loomine. Muudatuste eesmärgiks on aidata tervisekahjustusega inimesi töö leidmisel ja hoidmisel, suurendada nende tööhõivet ning tagada tervikuna töövõime skeemi jätkusuutlikkus. Muudatused puudutavad eelkõige pikaajalise tervisekahjustusega inimesi vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga.

Uue süsteemi põhimõtted on järgmised:

•tervisekahjustusega tööealist inimest tuleb tööturul hoida, töötada on võimalik ka vähenenud töövõimega;

•inimene peab oma käitumisega terviseriske ennetama ning olema valmis osalema meetmetes, mis aitavad tal tööle tagasi pöörduda;

•tööandjad peavad rakendama tegevusi töökeskkonna parandamiseks ning looma võimalused tervisekahjustusega inimese töötamise soodustamiseks;

•riik peab toetama nende põhimõtete elluviimist.

Reformi lõppedes moodustub terviklik töövõime toetamise süsteem, kus võimalikult vara abistatakse ja toetatakse tervisekahjustusega inimest töö hoidmisel või sobiva töö leidmisel ning toetatakse tööandjat. Inimesele osutatakse vajalikke teenuseid kompleksselt ja õigeaegselt. Süsteemi efektiivsust aitab suurendada põhimõte, et eksisteerib üks motiveeritud kindlustusandja – Eesti Töötukassa – kes aktiveerib töövõimetoetuse saajaid, pakkudes neile tööturumeetmeid, et nad saaksid hõivesse ja seeläbi muutuksid süsteemi panustajateks. Reformi põhimõtetest ja ajakavast loe lähemalt:

Ajakava.pdf

Author: Janno K.